Podaci za identifikaciju

 

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

 

PUN NAZIV PREDUZEĆA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "LOVĆEN”, PODGORICA

SKRAĆENI NAZIV PREDUZEĆA

"LOVĆEN” OSIGURANJE AD

PIB

02018560

REGISTARSKI BROJ

4-0000159/001

IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA

Matjaž Božič - Izvršni direktor

 

 

PODACI O SJEDIŠTU

 

Mjesto

PODGORICA

Ulica i broj

SLOBODE 13A

Opština

PODGORICA

Broj telefona

+382 20 404 410

skypec2c://r/204+382 20 404 410

Broj faksa

+382 20 665 281

skypec2c://r/204+382 20 665 281

e-mail

info@lo.co.me

Obveznik PDV-a

DA

 

 

PODACI O DJELATNOSTI

 

Djelatnost

Šifra djelatnosti

osiguranje

6512

 

 

PODACI O TEKUĆEM RAČUNU

 

Naziv banke

Broj tekućeg računa

NLB Montenegrobanka AD

530-1357-16

Societe Generale Banka Montenegro AD

550-3596-62

Lovćen banka AD

565-203-60

Crnogorska komercijalna banka AD 

510-8173-62

 

 

ADRESA ZA PRIJEM POŠTE

 

Opština

PODGORICA

Adresa

Slobode 13 A

Poštanski broj

81000

 

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku