Politika kvaliteta

 

Osnova našeg razvoja i napretka leži u politici kvaliteta. Poštovanje i usaglašenost sa najsavremenijim standardima za Lovćen osiguranje AD je imperativ. Naš cilj je kvalitet. Na taj način bićemo konkurentni i prepoznati kao nosilac najkvalitetnijih usluga. Baziran na visokim standardima naš sistem kvaliteta ima za cilj razvoj i pružanje usluga koje zadovoljavaju zahtjeve klijenata i ostalih zainteresovanih strana, a istovremeno i poštovanje regulatornih zakonskih zahtjeva. Naš zadatak je da u složenom procesu od provjere ulaznih zahtjeva klijenata preko kontrole dokumenata izvršimo kontrolu usluga od pripremne faze, pa sve do njihove realizacije.

 

U poštovanju ciljeva- kvaliteta usluga Lovćen osiguranje AD je kroz adekvatnu dokumentovanu proceduru indentifikovalo sve ono što je potrebno za kontinuirano unapređenje usluga.

 

Naš kvalitet podići ćemo na još viši nivo i to:

 • Kroz unapređenje odnosa sa klijentom
 • Razvijanjem svih oblika podrške klijentima
 • Poboljšanjem usluga
 • Kroz usaglašenost sa domaćom i međunarodnom zakonskom regulativom
 • Poštovanjem dobre poslovne prakse
 • Konstantnom edukacijom zaposlenih
 • Stalnom interakcijom zaposlenih i saradnika Lovćen osiguranja AD
 • Procjenama rizika
 • Kroz stručno, kreativno i timsko djelovanje
 • Redovnim praćenjem stepena zadovoljstva klijenata
 • Analizom izvršenih usluga i njihovom realizacijom
 • Kroz kontinuirano preuzimanje mjera i postavljanje ciljeva za kvalitetno, djelotvorno pružanje usluga klijentima i svim zainteresovanim stanama uz poštovanje predviđenih rokova.

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku