Osiguranje penzionera od posledica nezgode

Kome je namijenjeno ovo osiguranje?

Osiguranje penzionera od posledica nesrećnog slučaja je namjenjeno penzionerima  do 70 godina starosti bez obzira na zdravstveno stanje, a koji primaju penziju preko Fonda PIO..

 

Osiguranjem se može obuhvatiti i supružnik penzionera, pod uslovom da nije u radnom odnosu i da se penzioner obaveže da za njega plaća premiju osiguranja.

 

Od kojih opasnosti se moguće osigurati?

Penzioneri i njihovi supružnici mogu da se osiguraju od sledećih opasnosti:

  • Smrt osiguranika usled nezgode
  • Smrt osiguranika usled bolesti
  • Trajni invaliditet  - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični
  • Bolnički dani - ako je zbog liječenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.

 

Na koji način ugovoriti ovo osiguranje?

Osiguranje penzionera od posledica nesrećnog slučaja, možete zaključiti isključivo popunjavanjem Izjave o pristupu u osiguranje,  a ugovorena premija osiguranja se plaća mjesečno obustavom od penzije preko Fonda PIO.

 

Osiguranje se zaključuje sa neodređenim rokom trajanja, s tim da svaka ugovorna strana može otkazati ugovor uz otkazni rok od 3 mjeseca.

 

Uslovi osiguranja

Za osiguranje penzionera od posledica nezgode se primjenjuju

  • Dopunski uslovi za osiguranje penzionera od posledica nesrećnog slučaja (US-npk-KNU/14-03-cg)

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku