Prijava štete

Na web stranici Lovćen osiguranja nudimo vam pomoć pri prijavi šteta. Štetni događaj prijavite čim za njega saznate, a prijavu možete izvršiti:

  • Putem telefona, na brojeve: 020 601 750 i 020 602 431, i naši stručni saradnici pomoći će vam u najkraćem mogućem roku
  • Tako što ćete ispuniti obrazac koji možete preuzeti na našoj web stranici i isti nam ispunjen dostaviti putem pošte ili e-maila na adresu prijava.stete@lo.co.me
  • Lično, u jednoj od naših poslovnica

Postupak rješavanja odštetnog zahtjeva počinje vašom prijavom štete.

 

 


Automobilska osiguranja

Prijava i zahtjev za naknadu štete iz automobilske odgovornosti
Prijava štete iz osiguranja automobilskog kaska
Prijava štete za tjelesne povrede

Imovinska osiguranja

Prijava štete na imovini
Prijava štete iz osiguranja provalne krađe i razbojništva
Prijava štete lom mašina
Prijava štete usjevi i plodovi
Prijava štete na životinjama

Osiguranja nezgode

Prijava za osiguranje nezgode
Prijava dopunskog zdravstvenog osiguranja

Ostala osiguranja

Prijava štete za osiguranje odgovornosti drumskog prevoznika
Prijava štete za osiguranje robe u prevozu
Prijava štete na čamcima

Mobilna aplikacija za prijavu šteta na vozilima

Mobilna aplikacija za prijavu šteta na vozilima „Lovćen auto štete“

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku