Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Nakon završetka 43. Skupštine akcionara Zavarovalnice Triglav

29. 5. 2018

Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji

 

Na 43. Skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu namijeni dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji. Skupština akcionara upoznata je sa godišnjim izvještajem za 2017. godinu, dala je saglasnost Nadzornom odboru i Upravi društva za poslovnu godinu 2017.

 

Na skupštini Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora društva o upotrebi bilansne dobiti za 2017. godinu, za koju su Nadzorni odbor i Uprava ocijenili da omogućava da se zadrži adekvatnost kapitala Triglav grupe u skladu s politikom upravljanja kapitalom u Triglav grupi. Za dividendu je određen dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji, što predstavlja 82 % konsolidovane čiste dobiti Triglav grupe za 2017. godinu.

 

Uspješno poslovanje Triglave grupe u 2017. godini

Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav upoznali su akcionare sa godišnjim izvještajem Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2017. U skladu sa strateškim usmjerenjima Grupa je uspješno očuvala finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala, profitabilnost poslovanja i »A« kreditne rejtinge.

 

Dosljedno putevima strateških usmjerenja

Skupština akcionara je Upravi i Nadzornom odboru Zavarovalnice Triglav dala saglasnost za poslovnu godinu 2017. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem akcionarima na iskazanom povjerenju. Poslovanje Triglav grupe u protekloj godini bilo je dobro i u skladu sa strategijom, pa će na tom osnovu i uzimajući u obzir kriterijume obnovljene politike upravljanja kapitalom društvo i ove godine isplatiti atraktivnu dividendu. S ovogodišnjim tromjesečnim rezultatima smo zadovoljni te nastavljamo s uspješnim poslovanjem i razvitkom Triglav grupe u savremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-finansijsku grupu, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu.“

Share on Google+