Poboljšanje kreditnih rejtinga na »A«, rast premija i dobit viša od planirane

8. 3. 2017

Nerevidirani podaci o poslovanju Triglav grupe i matičnog društva za 2016. godinu 

 

Poslovanje Triglav grupe (u okviru koje posluje crnogorsko Lovćen osiguranje) bilo je u 2016. u skladu sa strateškim smjernicama, koje se zasnivaju na profitabilnosti i bezbjednosti poslovanja te na očuvanju finansijske stabilnosti. Grupa je prema nerevidiranim podacima ostvarila dobit prije oporezivanja u visini od 95 miliona eura (planirana dobit bila je između 80 i 90 miliona eura), a profitabilnost kapitala iznosila je 11,4 %. Poslovni rezultat viši od planiranog prvenstveno je posljedica veoma uspješnog poslovanja u djelatnosti osiguranja, dok su na poslovanje negativno uticale nepovoljne prilike na finansijskim tržištima. Uspješno poslovanje u osnovnoj djelatnosti odražava i kombinovani koeficijent Grupe u visini od 92,9 % (planirana vrijednost oko 95 %). Grupa je prema nerevidiranim podacima fakturisala 936 miliona konsolidovane bruto premije osiguranja i saosiguranja (planirano je bilo u visini od oko 900 miliona eura), a rast premija realizovan je na svim tržištima. Rezultati pokazuju, da je usmjerenje na dosljedne i na stranke koncentrisane prodajne aktivnosti svih osiguravajućih društava u regionu Adria, te postizanje visokog standarda svih usluga bilo ispravno za realizovanje planirane poslovne strategije. Čvrsta finansijska stabilnost, visoka adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja Triglav grupe u 2016. godini potvrdile su i kreditni rejting agencije S&P Global Ratings i A.M. Best povećanjem rejtinga za Triglav grupu s »A-« na »A«. Rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu.

Dobit Grupe viša od planirane

Prema nerevidiranim podacima Triglav grupa je ostvarila dobit prije oporezivanja u visini od 95 miliona eura (planirana je između 80 i 90 miliona eura) te neto dobit od 82 miliona eura. Matično društvo je 2016. godinu završilo s dobiti prije oporezivanja u visini od 83 miliona eura i neto dobiti u visini od 75 miliona eura. Profitabilnost kapitala Grupe iznosila je 11,4 %, a matičnog društva 13,8 %. Poslovanje Triglav grupe bilo je u 2016. godini u skladu sa strateškim usmjerenjima, koja se zasnivaju na profitabilnosti i bezbjednosti poslovanja te na očuvanju finansijske stabilnosti. Poslovni rezultat Grupe, viši od planiranog, prvenstveno je posljedica veoma uspješnog poslovanja u djelatnosti osiguranja, a na strani ulaganja na poslovanje su negativno uticale još uvijek nepovoljne prilike na finansijskim tržištima, a kao posljedica toga i pad prinosa od finansijskih ulaganja.

Uspješno poslovanje u djelatnosti osiguranja

Grupa je u 2016. godini poslovala u nešto povoljnijem makroekonomskom okruženju i to kako u Sloveniji tako i šire u regionu, što će se odraziti na djelatnosti osiguranja slijedećih godina. Kao što se i očekivalo situacija je na tržištima osiguranja ostala zahtjevna i postoji oštra konkurencija. Prema nerevidiranim podacima Grupa je fakturisala 936 miliona eura konsolidovane bruto premije osiguranja i saosiguranja, a planirano je bilo oko 900 miliona eura. Već drugu godinu zaredom ostvaren je porast premija. On je 2015. godine iznosio 3 %, a 2016. godine 2 %, odnosno 3 % ako se pri poređenju uzme u obzir prodaja češkog osiguranja godine 2015. Rezulati pokazuju uspješnost planiranih aktivnosti, a prvenstveno ukazuju na dosljedne prodajne aktivnosti, usmjerene na klijente  u svim osiguravajućim društvima Grupe, na visok standard svih usluga, povećanje učinkovitosti i na razvitak i unutrašnjih i spoljnih prodajnih mreža te na aktivnu strategiju.

S obzirom na segmente konsolidovane premije osiguranja premija osiguranja imovine, koja predstavlja 65 % konsolidovane premije osiguranja, povećala se za 2 % odnosno za 4 %, ako se uzme u obzir prodaja češkog osiguranja. Premija životnih osiguranja je uprkos uticaju visokih doživljenja iz naslova polisa osiguranja ostala na nivou iz godine 2015. Premija zdravstvenih osiguranja je porasla za 5 %.

Rast premija na svim osiguravajućim tržištima Grupe

Triglav grupa je u Sloveniji fakturisala 2 % više premija nego 2015. godine, što je iznad rasta slovenačkog tržišta osiguranja, gdje je iznosio 1,5 %. Na slovenačkom tržištu su sva tri osiguravajuća društva u Grupi ostvarila porast premija i to matično društvo od 1 %, Triglav – Zdravstvena zavarovalnica od 6 %, a Skupna pokojninska družba od 3 %. Na tržištima izvan Slovenije prosječni rast premija Triglav grupe iznosio je 2 % odnosno 9 %, ako se kod godišnjeg poređenja uzme u obzir prodaja češkog osiguranja. Najviši rast premije ostvaren je u Srbiji (22 %), dok je u Hrvatskoj iznosio 8 %, u Makedoniji i Crnoj Gori 2 % te u Bosni i Hercegovini 8 %. U skladu sa strateškim usmjerenjem udio fakturisane bruto premije osiguranja i saosiguranja nešto se povećao na tržištima izvan Slovenije i iznosio je 17,3 %.

Štete i troškovi

Grupa je planirala obim većih pojedinačnih štetnih događanja (poplave, grad, oluje) na nivou višegodišnjeg prosjeka, a ne godine 2015. koja je zbog njihova izostanka bila izuzetno povoljna. U 2016. godini je ukupna vrijednost masovnih štetnih događanja Grupe iznosila 19 miliona eura, a među njima su najveće bile štete od ljetnih oluja s gradom te aprilski mraz i lokalne poplave u Sloveniji. Prema nerevidiranim podacima fakturisane bruto štete Grupe (606 miliona eura) bile su za 2 % više nego godinu dana prije toga, dok su štete matičnog društva (391 milion eura) bile na nivou godine 2015. Bruto operativni troškovi osiguravajuće djelatnosti Grupe i matičnog društva bili su za 2 % viši nego 2015. i to prvenstveno zbog viših troškova pribavljanja osiguranja.

Kombinovani koeficijent bolji od planiranog

Dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti imovinskih i zdravstvenih osiguranja u 2016. godini odražava kombinovani koeficijent Triglav grupe u visini od 92,9 % (planirana vrijednost oko 95 %), dok je kombinovani koeficijent matičnog društva iznosio 87,9 %.

Prinosi od finansijskih ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja) bili su prema nerevidovanim podacima 27 % niži nego 2015. godine i to prvenstveno zbog niže neto dobiti od prodaje finansijskih sredstava, dok je pozitivno uticalo prevrednovanje finansijskih sredstava. Grupa Triglav je i u 2016. godini sprovodila investicijsku politiku koja se zasniva na obezbjeđivanju odgovarajuće sigurnosti i likvidnosti ulaganja, a tek onda slijedi kriterijum profitabilnosti. Grupa je tako u skladu sa situacijom očuvala srazmjerno konzervativnu strukturu ulaganja s akcentom na prvorazrednim državnim obveznicama  prilagođavajući pojedine udjele investicijskih razreda ili klasa.

Poboljšane ocjene boniteta, postignuta planirana finansijska stabilnost

Čvrstu finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja Triglav grupe potvrdile su u 2016. godini i priznate rejting agencije S&P Global Ratings i A.M.Best povećanjem bonitetnih ocjena Triglav grupe s »A-« na »A«. Rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Na visoki nivo finansijske stabilnosti ukazuje i za 6 % viši cjelokupni kapital (744 miliona eura) te za 2 % povećane bruto tehničke rezerve Triglav grupe (2.661 milion eura). Obje kategorije su garancija i osnov za izbalansirano poslovanje i za obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti naših osiguranika.

Vodeći u Sloveniji i u regionu Adria

Triglav grupa sa trima osiguravajućim društvima ubjedljivo zauzima vodeći položaj na slovenačkom tržištu osiguranja te je svoj tržišni udio povećala za 0,2 postotna boda i sada iznosi 36,2 %. U Sloveniji Triglav grupa ima na tržištu imovinskih osiguranja udjel na tržištu od 44%, na tržištu životnih osiguranja udio od 35 %, a na tržištu zdravstvenih osiguranja udio od 23,5 %.

Triglav grupa je ojačala svoj položaj na tržištu u Srbiji i u Hrvatskoj, dok se u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i u Crnoj Gori udio na tržištu smanjio za manje od 1 %, pri čemu o posljednje dvije države ubjedljivo zadržava vodeći položaj.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Zadovoljni smo sa poslovanjem u 2016. godini. Poboljšali smo kreditne rejtinge, a poslovni rezultat je čak i viši od planiranog. Uticaj negativnih faktora, prvenstveno nižih prinosa od finansijskih ulaganja, nešto je manji od očekivanog, a istovremeno smo uspjeli realizovati relativno visok rast premija. Na našim većim tržišitma ojačali smo udio na tržištu i povećali udio premije osiguranja na tržištima izvan Slovenije, što je u skladu s našim strateškim usmjerenjima rasta i razvitka Grupe. U 2017. godini planiramo nastavak finansijski stabilnog i profitabilnog poslovanja. Ova godina prestavlja i početak novog četvorogodišnjeg strateškog perioda Grupe Triglav, a projekte u pravcu postizanja željenih strateških ciljeva već sprovodimo.«

 

Osnovni podaci o poslovanju Triglav grupe

   

 

u hiljadama EUR  

 

2016.*

Plan 2016.

2015.

2016./
2015.

 

 

 

 

 

Fakturisana bruto premija osiguranja i saosiguranja

936.004

oko 900 mil eura

919.116

102

Neto prihodi od premija osiguranja

849.594

 

839.167

101

Fakturisani bruto iznosi šteta

606.020

 

594.841

102

Neto izdaci za štete

577.102

 

570.343

101

Bruto operativni troškovi osiguravajuće djelatnosti

237.043

 

231.588

102

Poslovni  rezultat prije oporezivanja

95.138

između 80 i 90 mil eura

102.478

93

Neto poslovni rezultat

82.332

 

88.861

93

Stanje tehničkih rezervi na posljednji dan godine

2.660.788

 

2.600.442

102

Kapital na posljednji dan godine

744.350

 

704.044

106

Neto profitabilnost kapitala

11,4%

 

12,8%

89

Kombinovani koeficijent

92,9%

oko 95%

92,8%

100

Broj zaposlenih na posljednji dan godine

5.046

 

5.379

94

*Nerevidirani podaci

 

Osnovni podaci o poslovanju Zavarovalnice Triglav d.d.

   

u hiljadama EUR

 

 

2016.*

2015.

 

 
 

 

 

2016./
2015.

Fakturisana bruto premija osiguranja i saosiguranja

593.129

586.261

101

Neto prihodi od premija osiguranja

509.765

517.040

99

Fakturisani bruto iznosi šteta

391.236

390.568

100

Neto izdaci za štete

350.740

349.598

100

Bruto operativni troškovi osiguravajuće djelatnosti

164.547

160.966

102

Poslovni  rezultat prije oporezivanja

83.418

68.433

122

Neto poslovni rezultat

75.334

58.506

129

Stanje tehničkih rezervi na posljednji dan godine

2.076.303

2.053.864

101

Kapital na posljednji dan godine

563.389

530.560

106

Neto profitabilnost kapitala

13,8%

10,9%

126

Kombinovani koeficijent

87,9%

86,2%

102

Broj zaposlenih na posljednji dan godine

2.335

2.341

100

Knjigovodstvena vrijednost akcije (u EUR)

24,8

23,3

106

Neto dobit/gubitak po akciji (u EUR)

3,3

2,6

129

               

*Nerevidirani podaci

 

 

Share on Google+