Zavarovalnica triglav sa KGAL group postavlja novu regionalnu platformu za alternativne investicije

3. 2. 2017

Zavarovalnica Triglav je sa društvom KGAL Beteiligungsverwaltung GmbH (u nastavku KGAL Group) potpisala ugovor o osnivanju društva TRIGAL. Zavarovalnica Triglav osnivanjem novog društva započinje projekt postavljanja nove regionalne platforme, namijenjene alternativnim investicijama. Novoosnovano društvo će prilikom osnivanja raspolagati kapitalom u visini od jedan milion eura, od čega će Zavarovalnica Triglav uplatiti osnivački ulog u visini od 499 hiljada eura.

 

Cilj platforme je prikupljanje sredstava od institucionalnih investitora i njihovo ulaganje u različite tipove investicija, kao što su to nepokretnosti, infrastrukturni projekti i druge alternativne investicije i to prvenstveno u regionu Adria. Projekat se sprovodi zajedno s uglednom njemačkom grupom KGAL Group, koja je izabrala Zavarovalnicu Triglav za partnera za svoj ulazak u region Adria. Grupa KGAL Group je specijalizovani upravljač investicijama koji upravlja sredstvima u visini od približno 22 milijarde eura. Ova grupa na njemačkom i ostalim evropskim tržištima nudi usluge osiguranjima, penzionim fondovima i institucionalnim investitorima. Investitorima nudi dugoročnu, postojanu investicijsku politiku sa naglaskom na kvalitet usluga, o čemu svjedoči i njihovo dosadašnje poslovanje. Strateško partnerstvo s KGAL Group dio je najavljene prakse Triglav grupe (u okviru koje posluje crnogorsko Lovćen osiguranje) o povezivanju sa preduzećima koja mogu svojim specifičnim znanjima i iskustvima uspješno da nadopunjuju njen poslovni model.

 

Novoosnovano društvo obavljaće savjetodavne i operativne usluge za svoje investitore i organizovaće za njih ulaganja u fondove različitih upravljača. Postavljanje regionalne platforme za alternativne investicije dio je strateškog usmjerenja Triglav grupe do 2020. godine, sa ciljem da dodatno jača djelatnost upravljanja imovinom kao drugog stuba poslovanja u regionu Adria.

Share on Google+