Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji

31. 5. 2019

Triglav grupa nastavlja sa aktivnostima razvoja i rasta u skladu sa zacrtanom strategijom

 

Na 44. skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali sve prijedloge Uprave i Nadzornog odbora društva. Za dividende je namijeno 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji, što predstavlja 70 % konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu. Skupština akcionara dala je saglasnost Nadzornom odboru i Upravi društva za poslovnu godinu 2018. i za revizora društva za poslovne godine 2019. 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija.

 

Na današnjoj 44. skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o korištenju bilansne dobiti za 2018. godinu. Za dividende je namijenjen dio bilansne dobiti u visini od 56.837.870,00 eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji, što predstavlja 70 % konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu odnosno 85 % bilansne dobiti društva. Dividenda će biti isplaćena akcionarima upisanim u knjigu akcionara na dan 12.6.2019, a Zavarovalnica Triglav će slijedeći dan na računu KDD - Centralno klirinško depotne družbe osigurati sredstva za isplatu svih dividendi.

 

Skupština akcionara upoznata je sa godišnjim izvještajem Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu te Upravi i Nadzornom odboru društva dala saglasnost za poslovnu godinu 2018. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem akcionarima na iskazanom povjerenju. Triglav grupa je finansijski stabilna, raspolaže sa »A« kreditnim rejtingom a i poslovanje u prošloj godini bilo je uspješno. Zadovoljni smo, da možemo na ovoj podlozi i u skladu sa našom dividendnom politikom da isplatimo našim akcionarima atraktivnu dividendu. U ovoj godini nastavljamo sa aktivnostima razvoja i rasta Grupe, te kako su i definisane u strategiji i planu.“

 

Skupština akcionara je za revizora Zavarovalnice Triglav za poslovne godine 2019., 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Share on Google+