Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Kompletno osiguranje stana, kuće, građevinskog dijela stana i stvari u stanu

Površina: m2
Lokacija*:

Rizik Predmet osiguranja Iznos
Požar i neke druge opasnosti 0.00
Građevinski dio stana sa pripadajućim instalacijama 0.00
Stvari u stanu 0.00
Izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi Građevinski dio stana sa pripadajućim instalacijama i stvari u stanu 0.00
Provalna krađa i razbojništvo Stvari u stanu 0.00
Lom stakla Staklo na vratima i prozorima 0.00
Lom instalacija Ugrađene instalacije u stanu 0.00
Obijest i zla namjera trećih lica Građevinski dio stana sa pripadajućim instalacijama 0.00
Odgovornost prema trećim licima i/ili njihovim stvarima Odgovornost iz okvira korišćenja stana 0.00
Nenastanjen objekat
Idealni dio
Premija osiguranja ** 0.00

* U slučaju da Vaše mjesto nije navedeno - izaberite najbliže

** Na datu premiju se obračunava porez u iznosu od 9%

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku