Vaš pouzdan partner u osiguranju

Više o Lovćen-životnim osiguranju, kratak istorijat i podaci o kompaniji

Donošenjem Zakona o osiguranju (Službeni list RCG, br. 78/06 od 22.12.2006. i 19/07 od 02.04.2007), zakonodavac je predvidio obavezu razdvajanja životnih i neživotnih osiguranja do 31.12.2010. godine. U skladu sa navedenom regulativom, Lovćen osiguranje AD Podgorica, kao kompozitno društvo za osiguranje koje se bavilo svim vrstama osiguranja, je pristupilo formiranju novog društva – Lovćen životnih osiguranja, čiji je jedini osnivač i vlasnik.


Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore je 21.12.2010. izdala Licencu za rad (br.03-991/4-10), što znači da je naše društvo dobilo saglasnost regulatora za obavljanje poslova životnih osiguranja u Crnoj Gori.

Akcionarsko društvo za osiguranje “Lovćen životna osiguranja” Podgorica je zvanično formirano 24.12.2010. godine upisom u registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0009247/001 i matičnim brojem 02815745.

Suštinski je LOVĆEN i dalje vaš partner u osiguranju, s tim da se životnim osiguranjima sada bavi specijalizovan tim iskusnih ljudi, koji može brže i efikasnije izaći u susret potrebama postojećih i novih osiguranika.

Organi društva:

Skupština akcionara

 

Odbor direktora

Ljubica Kovačević, predsjednik

Slobodanka Vukadinović, potpredsjednik

Danilo Pavličić, nezavisni član


Menadžment društva:

Izvršni direktor: Zorka Milić

Rukovodilac odjeljenja za računovodstvo, finansije i kontroling: Tijana Radinović

Rukovodilac odjeljenja prodaje: Bojan Golubović


Podaci kompanije:

Matični broj/PIB: 02815745
Registarski broj: 4-0009247

PDV broj: 30/31-10337-0

Žiro-računi:
Prva banka: 535-11703-84
NLB banka: 530-18997-58
CKB banka: 510-65972-04


Kontakt podaci: 

Marka Miljanova 29/III Podgorica
T: 020 231 882   F:020 231 881  E: infozivot@lo.co.me


Korisna dokumenta

Za otvaranje dokumenta preporučujemo PDF čitač Adobe Acrobat Reader