Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Nulta tolerancija Lovćen osiguranja za prevare

 

U Lovćen osiguranju smo usvojili nultu toleranciju za prevare, čime jasno propagiramo našu posvećenost aktivnom sprovođenju poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg Društva. Politika odbrane od prevare je postavljena na tri stuba: sprečavanju, otkrivanju i istraživanju prevara. Društvo se na tom području ugleda na već uspostavljene dobre prekse modernih kompanija i djeluje u skladu sa smjernicama svjetskih organizacija, kao što su ACFE i IAIS. Tri stuba odbrane od prevara su uključena u sve procese djelovanja naše kompanije i obezbjeđuju razmatranje prevara u širokom spektru poslovanja Društva.

 

Za obavljanje poslova na području prevara u Lovćen osiguranju zadužena je Služba za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP), koja je organizovana kao štabna služba neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svom radu obrađuje sve vrste prevara, od kojih pojedinačni oblici proizilaze , prije svega, iz sledećih praksi:

  • protivpravno prisvajanje imovine Društva
  • korupcija
  • falsifikovanje poslovnih knjiga

 

Uspostavljanje savremenih softverskih rješenja za otkrivanje prevara

U Zavarovalnici Triglav, d.d implementirani su paketi softverskih rješenja za sprečavanje , otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rješenja upotrebljavaju organizacije širom svijeta, uz uspješno i efikasno otkrivanje i analizu nezakonitih radnji, osiguravajućih prevara kao i drugih kažnjivih radnji pojedinaca ili kriminalnih grupa.

 

Učešće zaposlenih u rješavanju prevara

U  Grupi  Triglav, čija je članica Lovćen osiguranje, se odvijaju obuke na području sprečavanja i otkrivanja prevara, u koje je uključeno više od 1.000 zaposlenih. Obuka je od ključnog značaja za osvješćivanje zaposlenih u pogledu negativnih posledica prevara i za uspostavljenje njegovanje kulture nultog stepena tolerancije na prevare.

 

Linija za prijavljivanje prevara namijenjena je za prijavljivanje sumnji na prevaru kako od strane zaposlenih u Društvu, tako i od trećih lica, a liniju koristi SPORP i radi pružanja objašnjenja, savjeta i konsultacija u vezi sa prevarom.

 

Zaposleni su dužni odmah da obavijeste SPORP o slučaju sumnji na prevaru koju uoče prilikom obavljanja svojih radnih zadataka. Zaposleni koji je prijavio slučaj sumnje na prevaru u dobroj namjeri, biće zaštićen od radno-pravnih sankcija. Identitet osobe koja prijavi slučaj sumnje na prevaru predstavlja povjerljivu informaciju.

 

Kontakt:

 sporp@lo.co.me
 020 411 537 020 411 537

 

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku