Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Podaci o kandidatu za zaposlenje

Poštovani,

Raduje nas da ste se prijavili za slobodno radno mjesto u Lovćen osiguranju. Molimo Vas, da odgovorite na pitanja, koja su navedena. Odgovori će nam biti od velike pomoći pri daljem vođenju postupka – u želji, da ponudimo mogućnost zaposlenja najboljem kandidatu.

Sa upisanim podacima ćemo postupati u skladu sa Zakonom o zaštii ličnih podataka. Za saradnju Vam se najljepše zahvaljujemo.

1. Osnovni podaci

Ime i prezime
Datum rođenja
Završena škola/fakultet
Stepen obrazovanja
Zanimanje
Prebivalište (ulica/mjesto)
Poštanski broj
Kontakt telefon
Elektronska pošta

2. Radna istorija

2.1 Sadržaj, trajanje i status dosadašnjeg zaposlenja

Navedite sva Vaša dosadašnja zaposlenja od prvog do zadnjeg, zaduženja i zadatke na pojedinim radnim mjestima te trajanje i status svakog zaposlenja. Ako ste u karijeri promjenili više od 5 zaposlenja navedite samo poslednjih 5.


Organizacija ili društvo
Radni zadaci, zaduženja, odgovornosti
Trajanje (od - do)
od
do
Status zaposlenja
neodređeno vrijeme
određeno vrijeme
drugo:
Organizacija ili društvo
Radni zadaci, zaduženja, odgovornosti
Trajanje (od - do)
od
do
Status zaposlenja
neodređeno vrijeme
određeno vrijeme
drugo:
Organizacija ili društvo
Radni zadaci, zaduženja, odgovornosti
Trajanje (od - do)
od
do
Status zaposlenja
neodređeno vrijeme
određeno vrijeme
drugo:
Organizacija ili društvo
Radni zadaci, zaduženja, odgovornosti
Trajanje (od - do)
od
do
Status zaposlenja
neodređeno vrijeme
određeno vrijeme
drugo:
Organizacija ili društvo
Radni zadaci, zaduženja, odgovornosti
Trajanje (od - do)
od
do
Status zaposlenja
neodređeno vrijeme
određeno vrijeme
drugo:

2.2 Razlozi za prijavu na novo radno mjesto

Navedite glavne razloge za prijavu na naše objavljeno slobodno radno mjesto.


2.3 Stručna specijalnost

Na kojem segmentu rada se osjećate samouvjereno/imate najviše iskustva/najbolji ste? Na pitanje odgovorite činjenično, uzimajući u obzir radno iskustvo.


2.4 Uspjesi u karijeri

Navedite Vaše najveće karijerne uspjehe, na koje ste ponosni. Ako nemate radnog iskustva, možete navesti i Vaše uspjehe i pstignuća u obrazovanju ili privatnom životu.


3. ŠKOLOVANJE, STUDIJE, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

3.1 Trenutni nivo obrazovanja

Upišite podatke za sva stečena obrazovanja na osnovu važećih svjedočanstava odnosno diploma. U slučaju najmanjeg srednjeg obrazovanja, niže škole ne upisujte. Upitniku priložite kopije odnosno skenirane potvrde.


Naziv škole
Godina početka i završetka školovanja
Stručni i naučni naziv
Naziv škole
Godina početka i završetka školovanja
Stručni i naučni naziv
Naziv škole
Godina početka i završetka školovanja
Stručni i naučni naziv
Naziv škole
Godina početka i završetka školovanja
Stručni i naučni naziv
Prosječan školski uspjeh/prosjek na fakultetu:
Najomiljeniji predmet:
Najneomiljeniji predmet:

3.2 Obrazovanje u toku

Upišite podatke o eventualnom obrazovanju u toku.


Naziv škole
Godina početka i završetka školovanja
Stručni i naučni naziv
Naziv škole
Godina početka i završetka školovanja
Stručni i naučni naziv
Naziv škole
Godina početka i završetka školovanja
Stručni i naučni naziv

3.3 Dodatna znanja, obrazovanja i usavršavanja

Navedite Vaša dodatna znanja. Dopišite dodatke podatke, i to na osnovu važećih svjedočanstava, diploma, potvrda i sl. Upitniku priložite kopije odnosno skenirane potvrde.


U tabeli navedite sadržaj i trajanje dodatnih obrazovanja ili usavršavanja (tečaji, seminari, radionice, specijalizacije...) zadnjih 5 godina.


Dodatna znanja
 Strani jezici - aktivno: 
 Strani jezici - pasivno: 
 Računarska oruđa: 
 Državni ispit: 
 Drugi stručni ispiti/licence: 
 Vozački ispit B kategorije: 
 
 
 
Naziv ili sadržaj usavršavanja
Trajanje
Naziv ili sadržaj usavršavanja
Trajanje
Naziv ili sadržaj usavršavanja
Trajanje
Naziv ili sadržaj usavršavanja
Trajanje

4. OSOBINE

4.1 Prednosti

Šta smatrate za Vašu najveću prednost? Koje osobine ili lične karakteristike su kod Vas najizraženije? Navedi barem tri osobine.


4.2 Osobine koje bi još mogli razviti ili nadograditi

Koje su to Vaše osobine, koje bi željeli još razviti ili nadograditi? Šta biste htjeli kod sebe promjeniti da bi sebi olakšali rad, saradnju, komunikaciju sa ljudima i slično? Navedite barem dvije osobine.


5. AMBICIJE

5.1 Stručno područje i sadržaj rada

Koje poslove bi voljeli obavljati na novom radnom mjestu, ako budete izabrani? Kojim užim specijalnostima bi se željeli u karijeri još posvjetiti?


5.2 Faktori zadovoljstva

U tabeli su nabrojani različiti faktori zadovoljstva u radu. Molimo da ih razvrstate po redu s obzirom na stepen zadovoljstva, koje Vam pojedini faktor donosi. Najvažnijem faktoru pripišite 1, a najmanje važnom 10.


Mogućnost napredovanja
Moć (pozicija)
Dobri odnosi sa saradnicima i nadređenima
Zanimljivost i stvaralaštvo rada
Odlučivanje na radu i poslovanju
Rad sa strankama
Mogućnosti stručnog usavršavanja
Plata i druge materijalne povoljnosti
Stalnost zaposlenja
Sloboda i samostalnost u radu

5.3 Dugoročnije ambicije i planovi u karijeri

Šta želite u stručnom i razvojnom smislu postići u sledeće 3 -5 godina? Kakvi su Vaši karijerni ciljevi?


5.4 Plata

Koliku prosječnu neto platu očekujete, s obzirom na znanje/iskustvo odnosno rezultate i efekat, koji ste sposobni obezbjediti?
 EUR

6. DODATNA PITANJA

Na dodatna pitanja po zakonu niste u obavezi da odgovarate. Ako na njih ne želite odgovarati, ostavite polja prazna.

6.1 Slobodno vrijeme

Nabrojte aktivnosti kojima se bavite u slobodno vrijeme.


Sportske aktivnosti: 
Druge aktivnosti: 

6.2 Funkcije, članstva u stručnim udruženjima, organima društva i sl., vlasništvo ili suvlasništvo u preduzećima

Navedite članstva, funkcije koje obavljate a vezane su za Vaše stručno područje, takođe eventualno (su)vlasništvo u preduzećima. Odgovor na pitanja nije obavezan ali je poželjan.


6.3 Drugo

Trajanje vašeg optimalnog radnog vremena?
od: do:
Da li Vam povremeni prekovremeni rad predstavlja prepreku?
Koliki dio radnog vremena ste spremni potrošiti za eventualna službena putovanja?
Da li imate auto?
Da li bi željeli dopisati neku važnu činjenicu, koja bi bila od ključnog značaja za poslodavca?

7. Prilog

Ukoliko imate više priloga spakujte ih prvo u .zip ili .rar datoteku (max. 5MB).

Izjava o istinitosti navedenih podataka

Potpisani potvrđujem, da su gore navedeni podaci istiniti i cjeloviti, i da sam upoznat/a sa namjenom skupljanja tih podataka, obradom i korišćenjem u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.


Unesite kod ispod
Pošaljite

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku