Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Automobilska osiguranja

Odaberite automobilsko osiguranje koje će vam pružiti najbolja pokrića, s kojim ćete osigurati sebe, saputnike i vozilo.

Osiguranje autoodgovornosti - AO

Polisom obaveznog osiguranja od autoodgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim licima za štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila u zemlji i inostranstvu.

Kasko sudar osiguranje

Kasko sudar osiguranje pokriva štete nastale prilikom sudara sa poznatim vozilima, a predmet osiguranja su isključivo putnička vozila.

Osiguranje vozača za štetu zbog tjelesnih povreda - AO Plus

Vozač motornog vozila kojim je bila prouzrokovana šteta po zakonu nema pravo na naknadu štete iz osiguranja autoodgovornosti. Zbog toga je dobro imati sklopljeno dodatno osiguranje i od takvih rizika.

Osiguranje automobilske nezgode - AN

Osiguranje vozača i putnika pri upravljanju i vožnji motornim i drugim vozilima u slučaju nezgode.

Osiguranje Pravna zaštite

Pravna zaštita pokriva troškove zastupanja u krivičnim postupcima i postupcima pred sudijom za prekršaje.

Auto kasko osiguranje - AK

Osiguranje automobilskog kaska obuhvata pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzrokovanih za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkingu.

Osiguranje automobilske asistencije

Osiguranjem automobilske asistencije vam, u slučaju problema sa vozilom u Crnoj Gori i Europi, osiguravamo 24-časovnu pomoć na putu.

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku