Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Auto kasko osiguranje - AK

Auto kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje motornog vozila sa svrhom naknada štete na vašem vozilu, nastale u saobraćajnoj nezgodi i onda kada ste vi za nju odgovorni.

Auto kasko osiguranje obuhvata pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzrokovanih za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkingu. Uz minimalnu premiju i povoljne uslove plaćanja, osigurat ćete svoj automobil, koji to i zaslužuje s obzirom na uloženi novac.

 

 U Lovćen osiguranju možete ugovoriti:

 • Potpuno Auto kasko osiguranje
 • Djelimično Auto kasko osiguranje
 • Mnoga dopunska osiguranja

 

Potpuno Auto kasko osiguranje pokriva štete nastale usled:

 • saobraćaja i mirovanja: saobraćajne nezgode, sudar, prevrnuće, proklizavanje vozila, pad vozila, udar ili pad nekog predmeta, snijega, ledenica
 • prirodnih i elementarnih nepogoda: požara, zemljotresa, groma, iznenadno spoljašnje toplotno i/ili hemijsko djelovanje, eksplozije, oluje, grada, sniježne lavine, klizanje tla, poplave, bujice i visoke vode
 • radnji trećih lica: nasilno ili obijesno ponašanje trećih lica, manifestacija i demonstracija
 • posebnih događaja: pada vazdušne letilice, ponašanja u krajnjoj nuždi
 • oštećenja ili uništenja stvari od glodara, divljih i domaćih životinja
 • provalne krađe, razbojništva i razbojničke krađe

 

Djelimično kasko osiguranje

Za klijente koji žele da osiguraju svoje vozilo samo od pojedinih rizika, osiguranje se može sklopiti po raznim kombinacijama i pokriva štete nastale usled:

 

Kombinacija B – prirodnih i elementarnih nesreća:  požar, zemljotres, udar groma, iznenadno spoljašnje toplotno i/ili hemijsko djelovanje, eksplozija, oluja, grad, sniježna lavina, klizanje tla, poplava, bujica i visoka voda

 

Kombinacija D –  direktnog dodira divljači  i domaćih životinja (osim posredne štete, koja nastaje kao posledica događaja nakon direktnog dodira sa divljači ili domaćih  životinja a znači dalju štetu, kao ni štetu koja nastaje zbog pokušaja sprječavanja direktnog dodira sa divljači ili domaćim životinjama)

 

Kombinacija E – štete na standardno ugrađenom staklu osiguranog vozila zbog razbijanja ili oštećenja (osim na staklima svjetlosnih tijela i ogledalima)

 

Kombinacija H – parking: oštećenja ili uništenja parkiranog ili zaustavljenog osiguranog vozila koja nastaje neposrednim dodirom nepoznatog vozila i štetu zbog sniježnih lavina i ledenica ili ledenih santi koje padaju sa zgrada

 

Kombinacija J – standardno ugrađenim spoljašnjim svjetlosnim tijelima i ogledalima: razbijanja ili oštećenja  (osim šteta koje nastanu usled provalne krađe i razbojništva.)

 

 

Dopunskim osiguranjem po dodatnom dogovoru moguće je osigurati: dodatnu opremu vozila, prtljag, zbirke uzoraka trgovačke robe i drugih stvari u vozilu (ali samo uz  potpuno kasko ili djelimićno  kasko  po kombinaciji B ).

 

Dopunskim osiguranjem mašina od loma moguće je osigurati vučna vozila, radna vozila, radne uređaje, šinska vozila na električni pogon i dr. (ali samo uz potpuno kasko osiguranje za isto vozilo zaključenim kod Lovćen osiguranja AD).  

 

Svojim klijenta obezbijedili smo i mogućnost odabira učešća u šteti prilikom ugovaranja osiguranja - u procentu od novonabavne vrijednosti, u procentu od utvrđene visine štete, u ugovorenom apsolutnom iznosu, kombinacijom učešća u šteti i minimalnog apsolutnog iznosa, bez učešća u šteti.

 

Pogodnosti koje nudimo:

 • popust za svaku godinu osiguranja bez štete
 • popust za stalnost
 • popust po osnovu godina starosti osiguranika
 • popust za roditelje djece mlađe od 10 godina
 • popust za izbor izvođača i način prepravke prepušteni osiguravaču
 • popust za osiguranje vise vozila istog vlasnika
 • popust za gotovinsko plaćanje
 • paketni popust po polisi autoodgovornosti
 • paketni popust za imovinu 

 

Dobro je znati

Ukoliko se u toku trajanja osiguranja promijeni vlasnik osiguranog vozila, pravo i obaveze iz ugovora o osiguranju ne prelaze na novog korisnika, a premija za preostali period osiguranja vraća se osiguraniku, ukoliko u proteklom periodu osiguranja nije imao prijavljenu ili naplaćenu štetu.

 

Premija osiguranja zavisi od namjene i vrijednosti vozila.

 

Prenos ili proširenje bonusa vrši se sa jednog vozila na drugo vozilo istog vlasnika (osiguranika) ili članova uže porodice koji žive sa njim u istom domaćinstvu.

 

Kada se desi nezgoda ...

Odmah prijavite nadležnom organu policije štetni događaj i navedite koje su vam stvari uništene, odnosno nestale prilikom nastanka istog.

 

Postupak rješavanja počinje odmah nakon prijave vaše štete.

 

Dokumenta potrebna za prijavu štete:

 • popunjen obrazac prijave štete
 • važeća polisa AK osiguranja
 • kopija vozačke dozvole i original na uvid
 • kopija saobraćajne dozvole i original na uvid
 • kopija lične karte i original na uvid
 • zapisnik MUPa / ispunjen obrazac “evropskog izvještaja” / izjava o načinu nastanka štete
 • fotografije sa lica mjesta ukoliko ste ih sačinili

 

Važno: Oštećeno vozilo ne popravljati bez prethodno izvršenog uviđaja procjenitelja Lovćen osiguranja

 

Sve ostale potrebne informacije daće vam naši službenici, te obaviti procjenu, obračun i isplatu štete. 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku