Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje automobilske nezgode - AN

Za vrijeme upravljanja automobilom ili vožnje u svojstvu putnika izloženi smo brojim opasnostima koje nam se mogu desiti na putu. Zbog toga vam preporučujemo da na polisi autoodgovornosti ili na polisi auto kaska zaključite i osiguranje vozača i putnika od posledica nesrećnog slučaja.

Ovim osiguranjem osiguravaju se vozači, putnici i pratioci od posledica nezgode koja nastane za vrijeme vožnje, upravljanja i manipulacije motornim vozilom.

U zavisnosti od Vaših potreba sami izaberite visinu osiguranih iznosa, a ovim vidom osiguranja pokriveni ste od sledećih rizika:

  • Smrt osiguranika od posledica nezgode
  • Invaliditet kao posledica nezgode
  • Dnevna naknada
  • Troškovi liječenja

 

Osiguranje vozača i putnika od nezgode možete da zaključite na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od autoodgovornosti.

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku