Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje autoodgovornosti - AO

Osiguranje od autoodgovornosti – AO je obavezno osiguranje, koje prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju moraju da ugovore vlasnici/korisnici motornih vozila.

Polisom osiguranja od autoodgovornosti osigurava se odgovornost za štetu koja je pričinjena trećem licu upotrebom motornog vozila.To znači da bilo koju štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila, a koje je osigurano od autoodgovornosti neće platiti on -  već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu.


Na osnovu zaključenog osiguranja od autoodgovornosti, osiguravač oštećenom nadoknađuje materijalnu (uništenje, oštećenja ili nestanak stvari) i nematerijalnu štetu (telesna oštećenja, narušeno zdravlje ili smrt).


Za putovanje u inostranstvo neophodno je obezbijediti Zelena kartu- kao obavezan dokumenat, dokaz o  postojanju osiguranja od autoodgovornosti za štete nanijete trećim licima upotrebom motornog vozila u inostranstvu. Zelenu kartu je potrebno obezbijediti kod osiguravajuće kuće koja je noslilac polise autoodgovornosti.     


Dobro je znati

Osiguranik gubi pravo iz osiguranja ukoliko upravlja vozilom bez propisane dozvole ili ukoliko je u momentu nastanka saobraćajne nezgode bio pod uticajem alkohola, droga i drugih narkotika.


U slučaju da prouzrokujete štetu vozilom koje nije vaše vlaništvo, osiguranje autoodgovornosti vezuje se za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja. Drugim riječima, potencijalnu štetu će nadoknaditi osiguravajuća kuća kod koje ste kupili polisu autoodgovonosti za vozilo koje je prouzrokovalo štetu bez obzira ko je njime upravljao Ukoliko se promijeni vlasnik odnosno korisnik vozila, polisa osiguranja je i dalje na snazi.


Suma osiguranja je gornja granica obaveze osiguravajućeg društva u slučaju nastale štete i ona je propisana zakonom.


Premija osiguranja zavisi do vrste vozila, namjene vozila, snage motora i slično.

 

Prednosti

 • Brzo i efikasno rješavanje šteta
 • Mogućnost prijave štete putem e-maila ili mobilne aplikacije za prijavu štete
 • Najveći broj stanica za tehnički pregled vozila širom Crne Gore
 • Uz polisu autoodgovornosti Lovćen osiguranja možete zaključiti i dodatna osiguranja:
  ✓ Osiguranje automobilske nezgode
  ✓ Osiguranje vozača od tjelesnih povreda
  ✓ Osiguranje troškova pravne zaštite
  ✓ Osiguranje automobilske asistencije
  ✓ Osiguranje izabrane kombinacije djelimičnog kaska

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku