Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Individualno osiguranje od posledica nezgode

Kome je namijenjeno ovo osiguranje?

Individualno – pojedinačno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je namjenjeno osiguranju pojedinca od nezgode pri obavljanju redovnih radnih zadataka ili u slobodno vrijeme.

 

Možete birati između dva oblika osiguravajućeg pokrića:

 • Suženo pokriće – osigurani ste kako za vrijeme obavljanja redovnih radnih zadata, tako i u slobodno vrijeme
 • Prošireno pokriće – osigurani ste od posledica nezgode, koja vam se dogodi pri obavljanju redovnih radnih zadataka, na službenim putovanjima, sastancima....i pri obavljanju drugog posla po nalogu ugovarača osiguranja

 

Od kojih opasnosti se moguće osigurati?

Individualno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja može se zaključiti od sledećih opasnosti:

 • Smrt osiguranika usled nezgode
 • Trajni invaliditet  - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični
 • Dnevna naknada – prolazna nesposobnost za rad usled nezgode
 • Troškovi liječenja – narušenje zdravlja kao posledica nezgode koje zahtjeva ljekarsku pomoć.

 

Od čega zavisi premija osiguranja?

Visina premije osiguranja se određuje u zavisnosti od:

 • Izabranih opasnosti, od kojih se želite osigurati
 • Visine osiguranih suma za pojedinačne rizike
 • Vremena trajanja osiguranja
 • Zanimanja kojim se bavite
 • Ostalih faktora, koji utiču na visinu premije osiguranja (npr. suženo ili prošireno pokriće)

 

Ko može da se osigura po individualnom osiguranju od nezgode?

Prema Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, mogu da se osiguraju osobe od 14 do 75 godina starosti.

 

Uslovi osiguranja

Za individualno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja se primjenjuju:

 • Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) (US-NE/20-12-cg)

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku