Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode

Kome je namijenjeno ovo osiguranje?

Kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja lica, na poslu i u slobodnom vremenu, je namjenjeno osiguranju radnika u preduzećima, članovima udruženja ili društvima. Osiguravaju se svi zaposleni na određeno i neodređeno vreme kod ugovarača osiguranja prema matičnoj evidenciji Ili prema spisku. 

 

Možete birati između dva oblika osiguravajućeg pokrića:

 • Suženo pokriće – U ovom slučaju osigurani ste za vrijeme obavljanja posla, van njega te u slobodno vrijeme
 • Prošireno pokriće – U ovom slučaju osigurani ste samo u određenom svojstvu, kao zaposleni, sportista itd., za vrijeme dok obavljate posao, na putu do posla, putu od posla do Vašeg doma, službenim putovanjima...

 

Od kojih opasnosti se moguće osigurati?

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja može se zaključiti od sledećih opasnosti:

 • Smrt osiguranika usled nezgode
 • Smrt osiguranika usled bolesti
 • Trajni invaliditet  - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični
 • Dnevna naknada – prolazna nesposobnost za rad usled nezgode
 • Troškovi liječenja – narušenje zdravlja kao posledica nezgode koje zahtjeva ljekarsku pomoć
 • Bolnički dani - ako je zbog liječenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici

 

Od čega zavisi premija osiguranja?

Visina premije osiguranja se određuje u zavisnosti od:

 • Broja osiguranih osoba
 • Od izabranih opasnosti, od kojih želite da osigurate zaposlene
 • Visine osiguranih suma za pojedinačne rizike
 • Vremena trajanja osiguranja
 • Grupe poslova koje zaposleni obavljaju
 • Vrste djelatnosti koju obavlja preduzeće
 • Ostalih faktora, koji utiču na visinu premije osiguranja (npr.: suženo ili prošireno pokriće)

 

Ko može da se osigura po kolektivnom osiguranju od nezgode?

Ugovarač osiguranja može da bude pravno ili fizičko lice - privredno društvo ili druga organizacija, koja zaključi kolektivno osiguranje, bez obzira da li plaća premiju iz svojih sredstava ili iz zarade osiguranih zaposlenih.

U osiguranje se mogu uključiti i članovi porodice od 14 do 75 godina starosti (braća, sestre, djeca, bračni i vanbračni partner).

 

Uslovi osiguranja

Za kolektivno osiguranje zaposlenih se primjenjuju:

 • Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) (US-NE/20-12-cg)
 • Dopunski uslovi za kolektivno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i smrti usled bolesti (US-npk-KOL/14-04-cg)

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku