Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od nezgode

Osiguranje putnika u javnom prevozu je regulisano Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

 

Sva pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju, obavezna su da ugovore osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja - nezgode.

Šta se podrazumijeva pod putnikom u javnom prevozu?

Putnikom u javnom prevozu, u smislu zakona, smatra se:

  • Lice koje se nalazi u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni saobraćaj i koje ima namjeru da putuje, bez obzira da li posjeduje voznu kartu
  • Lice koje se nalazi u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, prije ukrcavanja, i koje ima namjeru da putuje
  • Lice koje je obavilo putovanje i napustilo prevozno sredstvo, a nalazi se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma.

Od kojih opasnosti se moguće osigurati?

Korisnik osiguranja ima pravo na:

  • Smrt usled nezgode
  • Trajni invaliditet  - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični
  • Troškovi liječenja - narušenje zdravlja kao posledica nezgode koje zahtjeva ljekarsku pomoć

Koliko iznose osigurane sume?

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i najniže sume na koje može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od nezgde, propisane su Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Po rizicima one iznose:

  • Za slučaj smrti putnika - 8.000 EUR
  • Za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) putnika - 16.000 EUR
  • Za slučaj prolazne nesposobnosti za rad, na ime naknade na gubitak zarade stvarnih i nužnih troškova liječenja putnika - 4.000 EUR

Uslovi osiguranja

Za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nezgode se primjenjuju

  • Uslovi za osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posledica nesrećnog slučaja

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku