Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje članova porodičnog domaćinstva od nezgode

Kome je namijenjeno?

Osiguranje članova porodičnog domaćinstva je namjenjeno osiguranju njenih članova od rođenja do napunjenje 75. godine starosti.

 

Šta se podrazumijeva pod porodičnim domaćinstvom?

U porodično domaćinstvo ubrajaju se roditelji, njihova djeca, usvojenici i ostali članove porodičnog domaćinstva, koji zajedno stanuju i zajednički koriste svoja primanja.

 

Član porodičnog domaćinstva koji privremeno boravi u drugom mjestu (djeca koja se školuju, vojnici, lica koja su privremeno zaposlena izvan mjesta stalnog boravka i td), takođe se mogu osigurati kao članovi porodice.

 

Porodično domačinstvo čini najmanje dva lica.

 

Ugovarač osiguranja može biti samo član porodičnog domaćinstva.

 

Od kojih opasnosti se moguće osigirati?

Porodično domaćinstvo, od posledica nesrećnog slučaja, je moguće osigurati od sledećih opasnosti:

  • Smrt usled nesrećnog slučaja
  • Smrt usled bolesti
  • Trajni invaliditet – trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni i djelimični
  • Bolnički dani

 

Osiguranje za slučaj smrti usled bolesti mogu zaključiti osiguranici do 65. godine starosti.

 

Svi članovi jednog domaćinstva se mogu osigurati samo na jednake sume osiguranja i samo na isti način.

 

Uslovi osiguranja

Za osiguranje članova porodičnog domaćinstva se primjenjuju:

  • Dopunski uslovi za osiguranje članova porodičnog domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja (US-npk-dru/14-04-cg)

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku