Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje djece i omladine od posljedica nezgode

Osiguranje djece i omladine od nezgode obezbjeđuje sveobuhvatnu zaštitu, u zavisnosti od izabranih kombinacija, koje uključuju osiguravajuću zaštitu od pojedinačnih rizika. 

 

Kupi online

Kome je namijenjeno ovo osiguranje?

Osiguranjem djece i omladine u Lovćen osiguranju mogu se osigurati sledeće kategorije:

 • Djeca u vrtićima i osnovnim školama do 14 godina starosti
 • Učenici srednjih škola i studenti starosti od 14 do 30 godina starosti.   

 

Šta je prednost ovog osiguranja?

Pogodnost osiguranja učenika/studenata ogleda se u potpunoj zaštiti od posledica nesrećnog slučaja bilo da se isti dogodi za vrijeme nastave ili van obrazovne ustanove, pri nekim drugim aktivnostima (za vrijeme raspusta, ljetovanja, zimovana...).Osiguravajuće pokriće važi 24 sata bez prostornog ograničenja, dakle i u zemlji i u inostranstvu.

 

Ko može zaključiti ovo osiguranje?

Kod zaključenja osiguranja djece do završetka osnovne škole, ugovarač osiguranja može biti roditelj ili staratelj djeteta, svako drugo pravno ili fizičko lice koje ima interes da zaključi ovo osiguranje, dok kod osiguranja učenika srednjih škola i studenata ugovarač osiguranja može biti škola, visokoškolska ustanova, univerzitet, sam osiguranik ili bilo koje drugo lice koje ima interes da zaključi ovo osiguranje.

 

Osiguranje se i u jednom i u drugom slučaju može zaključiti kao:

 • Individualno osiguranje - na pojedinačnoj polisi
 • Kolektivno osiguranje - na kolektivnoj polisi uz spisak osiguranika

 

Kolektivna polisa mora da sadrži spisak svih osiguranih učenika odnosno studenata, iznos premije koju su platili, kao i datum plaćanja. Taj spisak popunjava ugovarač osiguranja u dva primjerka. Jedan zadržava za sebe, a drugi šalje osiguravajućem društvu.

 

Od kojih opasnosti se moguće osigurati?

Osiguranje djece i omladine je moguće ugovoriti od sledećih grupa opasnosti:

 • Smrt usled nesrećnog slučaja
 • Smrt usled bolesti
 • Trajni invaliditet – trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni i djelimični
 • Bolnički dani

Ponuda osiguranja za djecu u VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA za školsku 2020/2021 godinu

Osiguranjem su pokriveni rizici trajni invaliditet, smrt, troškovi liječenja, dnevna naknada i bolnički dan usled nezgode.U ponudi je data mogućnost ugovaranja sledećih kombinacija osiguranih suma i godišnje premije za djecu u vrtićima i učenike osnovnih škola:

 

 

Ponuda osiguranja za učenike SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTE NA FAKULTETU za školsku 2020/2021 godinu

Osiguranjem su pokriveni rizici trajni invaliditet, smrt, troškovi liječenja, dnevna naknada i bolnički dan usled nezgode.U ponudi je data mogućnost ugovaranja sledećih kombinacija osiguranih suma i godišnje premije za učenike srednjih škola i studente visokoškolskog i univerzitetskog studija:

 

Premije u iznosima 2,3 i 4 EUR, mogu se ponuditi jedino kod kolektivnog pristupa u osiguranje i uz odobrenje stručne službe Društva.

Uslovi osiguranja

Za ovo osiguranje se primjenjuju:

 

 • Opšti usloviza osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)
 • Dopunski uslovi za osiguranje djece od posledica nesrećnog slučaja do završetka osnovnog školovanja (US-nuc-OTR)
 • Dopunski uslovi za osiguranje učenika srednjih škola i studenata od posledica nesrećnog slučaja (US-nuc-DIS).

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku