Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje penzionera od posledica nezgode

Kome je namijenjeno ovo osiguranje?

Osiguranje penzionera od posledica nesrećnog slučaja je namjenjeno penzionerima  do 70 godina starosti bez obzira na zdravstveno stanje, a koji primaju penziju preko Fonda PIO..

 

Osiguranjem se može obuhvatiti i supružnik penzionera, pod uslovom da nije u radnom odnosu i da se penzioner obaveže da za njega plaća premiju osiguranja.

 

Od kojih opasnosti se moguće osigurati?

Penzioneri i njihovi supružnici mogu da se osiguraju od sledećih opasnosti:

  • Smrt osiguranika usled nezgode
  • Smrt osiguranika usled bolesti
  • Trajni invaliditet  - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični
  • Bolnički dani - ako je zbog liječenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.

 

Na koji način ugovoriti ovo osiguranje?

Osiguranje penzionera od posledica nesrećnog slučaja, možete zaključiti isključivo popunjavanjem Izjave o pristupu u osiguranje,  a ugovorena premija osiguranja se plaća mjesečno obustavom od penzije preko Fonda PIO.

 

Osiguranje se zaključuje sa neodređenim rokom trajanja, s tim da svaka ugovorna strana može otkazati ugovor uz otkazni rok od 3 mjeseca.

 

Uslovi osiguranja

Za osiguranje penzionera od posledica nezgode se primjenjuju

  • Dopunski uslovi za osiguranje penzionera od posledica nesrećnog slučaja (US-npk-KNU/14-03-cg)

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku