Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje robe u hladnjačama i zamrzivačima

Preduzeća čija je djelatnost hlađenje i skladištenje zaliha robe na sniženoj temperaturi, odnosno nadziranoj atmosferi ili u smrznutom stanju, svoju robu u hladnjačama mogu osigurati od propadanja ili oštećenja.


Osiguranje obuhvata svu robu u hladnjačama odnosno prostorijama, kao što su komore za hlađenje i skladištenje a koja je navedena u polisi osiguranja.


Osnovna pokrivena opasnost, u okviru ovog osiguranja, je promjena uslova hlađenja zbog kvara rashladnog postrojenja ili postrojenja za održavanje nadzirane atmosfere, štetnog djelovanja medija za hlađenje ili prestanka isporuke električne energije.

Osim ove opasnosti, roba je takođe osigurana od osnovnih opasnosti osiguranja od požara i opasnosti od provalne krađe.

Dodatnim dogovorom roba se takođe može osigurati za opasnost od poplave, izliva vode, odrona zemlje iili sniježne lavine i isticanja tečnosti (lekaža).

Posebnim je dogovorom osiguravajuće pokriće moguće proširiti na pokriće šteta na osiguranim stvarima koje je prouzrokovao zemljotres.


Osiguranjem namirnica u zamrzivačima osiguravaju se namirnice i njihova ambalaža u zamrzivačima i rashladnim vitrinama. Osiguranje pokriva štetu usled propadanja ili oštećenja osiguranih stvari zbog:

  • Kvara na rashladnom uređaju koji uzrokuje promjenu uslova hlađenja
  • Štetnog uticaja sredstava za hlađenje
  • Prekida električne energije

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku