Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje sajmova

Izlagači svoju robu ili sajamsku opremu (police, pultove, ormare, stolove) na izložbenim prostorima sajma osiguravaju od oštećenja ili uništenja od gotovo svih opasnosti koje ih ugrožavaju.

Uz sve osnovne i dodatne opasnosti osiguranja od požara koje ugrožavaju navedene stvari, tim osiguranjem pokrivene su opasnosti od mehaničkog loma, nespretnosti te nemara zaposlenih i ostalih lica kao i obijesnog i namjernog postupanja trećih lica.

Osiguranje pokriva i štete na osiguranim stvarima do kojih je došlo jer su stvari odnesene, uništene ili oštećene prilikom provale, krađe ili pljačke, te odgovornost osiguranika za štete koje su pretrpjele treća lica.

U obimu navedenih osiguranih opasnosti takođe je pokrivena šteta koja nastane tokom istovara, utovara te pomjeranja na području sajmišta.

Dodatno se mogu osigurati takođe uzorci robe i lične stvari trgovačkih putnika (osim gotovine i dragocjenosti) u prevoznim sredstvima, hotelima i ostalim prostorima.
 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku