Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje na putovanju

Lovćen osiguranje u saradnji sa međunarodnom organizacijom EUROP ASSISTANCE brine o vašoj sigurnost  i sigurnosti vaših najmilijih za vrijeme boravka u inostranstvu, bilo da ste na odmoru, poslovnom putu, sportskim i drugim manifestacijama širom svijeta.

 

Neka Vam polisa osiguranja na putovanju postane navika!

 

Kupi online

 

Zašto se osigurati?

Polisa osiguranja predstavlja zdravstvenu knjižicu u inostranstvu i obezbjeđuje Vam, u zavisnosti od odabira paketa, usluge liječenja hitnih medicinskih stanja, plaćanje bolničkih i vanbolničkih liječenja, operacija, kupovinu ljekova, stomatološke intervencije, prevoz bolesnika do mjesta liječenja  u zemlju prebivališta, nakande za pratoce, osiguranje usled smrti  ili usled nezgode, naknadu za pravnu pomoć u inostranstvu, osiguranje odgovornosti, prtljaga  i  ličnih stvari, prekida putovanja ili kasnijeg povratka sa putovanja, zloupotrebe platnih i kreditnih kartica, izdavanja novih dokumenata kao i drugi troškovi vezani za iznendane bolesti i/ili nezgodu.

 

Osigurano područije

Svi paketi važe svuda u svijetu osim na teritoiji Crne Gore i na teritoriji države u kojoj osiguranik ima stalno ili privremeno mjesto prebivališta.

 

Vrijeme trajanja osiguranja

Trajanje osiguranje je prilagođeno Vašim potrebama, pa se može zaključiti u periodu od jednog dana pa naviše. Pojedina putovanja mogu trajati i više od 60 dana. Za sve one koji putuju često, osiguranje se može zaključiti na godinu dana s neograničenim brojem putovanja. Ukoliko se liječenje bez prekida nastavi i posle isteka važenja polise, obaveza Lovćen osiguranja ostaje na snazi, ali ne više od 4 (četiri) nedelje i pod uslovom da oboljelog osiguranika nije bilo moguće dovesti u zemlju stalnog boravka ili ako se povratak oduži zbog uzroka na koje osiguranik nije mogao uticati.

 

Cijena

Cijena osiguranja na putovanju zavisi od dana boravka u inostanstvu, osigurane sume, odabranog nivoa putne asistencije (paketa), načina ugovaranja (individualno, porodično, grupno), da li putujete poslovno ili turistički, godina starosti i sl.

 

Samo kod Lovćen osiguranja polisu osiguranja na  putovanju možete zaključiti bez obzira na pristupne godine starosti.

 

PAKETI OSIGURANJA NA PUTOVANJU

 

 

Kako prijaviti osigurai slučaj?

Pozovite  našeg  poslovnog partnera EUROP ASSISTANCE (kontak telefon se nalaze na svakoj polisi osiguranja na putovanju), operateru kažite svoje prezime i ime, broj polise, opis nezgode odnosno bolesti, mesto gdje ste dostupni, adresu i broj telefona ljekara koji Vas  liječi.

 

EUROP ASSISTANCE
Tel: +381 11 41 44 103
E-mail:
operationsr@europ-assistance.hu
Web: www.europ-assistance.rs

 

Ako ste u inostranstvu sami platili troškove liječenja i druge usluge povezane sa nezgodom ili bolešću, povrat novca možete zatražiti u najbližoj poslovnici Lovćen osiguranja  na osnovu polise osiguranja, original računa, te cjelokupne zdravstvene dokumentacije, koju morate zahtijevati pri plaćanju usluga.

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku