Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje odgovornosti

Ako bismo mogli sa sigurnošću prognozirati budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvijek pokušamo predvidjeti šta se sve može dogoditi, ali ponekad dođe do malo vjerovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvidjeti, ali možemo, sa odgovarajućim osiguranjem, za njih biti pripremljeni.

Osiguranje opšte odgovornosti

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva štetu zbog građansko pravnih odštetnih zahteva trećih lica zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizlazi iz delatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

Osiguranje projektantske odgovornosti

Osiguranje projektantske odgovornosti pokriva odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati u vezi sa obavljanjem njegove djelatnosti.

Osiguranje proizvođačeve odgovornosti za proizvode

Proizvodi su osmišljeni, izrađeni i namijenjeni za određenu namjenu, odnosno upotrebu. Zato su temeljno ispitivani i po potrebi unaprijeđeni. Nažalost, sve okolnosti ne možemo predvidjeti: možda je došlo do neprimjetne greške u proizvodnji, kod nadzora kvaliteta, ili do uzastopnih događaja koje nismo mogli predvidjeti, a događaju se.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Sa ugovaranjem ovog osiguranja je pokrivena odgovornost zbog radnji, propusta ili grešaka koje revizori, poreski savjetnici, vještaci i sl., kao i kod njih stalno zaposlene osobe, naprave prilikom obavljanja registracije djelatnosti.

Osiguranje odgovornosti izvođača građevinskih radova

Osiguranjem odgovornosti izvođača građevinskih radova su pokrivene štete na samom objektu na kome se izvode radovi i štete pričinjene trećim licima, kao i svi projekti na kojim klijent radi kao izvođač građevinskih radova.

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku