Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Zdravstveno osiguranje stranih državljana

Polisa zdravstvenog osiguranja stranih državljana u Crnoj Gori pruža zaštitu i sigurnost tokom privremenog boravka, boravka i rada ili školovanja u Crnoj Gori. Garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledice nesrećnog slučaja - nezgode.

 

Ko se može osigurati?

Mogu se osigurati strani državljani – zdrave osobe do 70 godina starosti.

 

Na koji način zaključiti osiguranje?

Polisa zdravstvenog osiguranja stranaca u Crnoj Gori može se zaključiti:

 • Individualno - glasi na ime i prezime pojedinog lica
 • Porodično - glasi na sve članove jedne porodice - otac, majka, djeca do 18-te godine života za koju se obračunava popust od 50%)
 • Grupno – osigurava se više osoba sa priloženim spiskom svih članova grupe sa odgovarajućim popustima)

 

Koje troškove pokriva polisa zdravstvenog osiguranja stranih državljana u Crnoj Gori?

Troškovi koji su pokriveni polisom zdravstvenog osiguranja stranaca u Crnoj Gori su:

 • Ambulantno liječenje
 • Nabavka ljekova i sanitetskog materijala
 • Prevoz od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg ljekara
 • Bolničko lječenje
 • Operacije zbog akutnih bolesti
 • RTG dijagnostika
 • Stomatološke intervencije u iznosu do 80 EUR
 • Prevoz u zemlju stalnog mjesta boravka
 • Drugi troškovi vezani za iznenadnu bolest i nezgodu

 

Koja je visina osiguravajućeg pokrića?

Osnovna suma osiguranja iznosi 10.000,00 EUR

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku