Osigurajte svoju opremu za rad, hobi, i drugu upotrebu

Osiguranje aparata, elektronske opreme, računara, muzičkih instrumenata, elektroakustičnih uređaja, mašina...

Osiguranje različite elektronske i druge opreme, zaštitiće vašu dragocjenu imovinu. Odaberite prikladno osiguranje.

Za opremu u zakupu ili leasing-u
Osiguranje opreme
Za siguran zvuk
Osiguranje muzičkih instrumenata
Osiguranje računara
Zaštita različitih mašina
Osiguranje mašina od loma

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više