Osigurajte svoj pogon

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja mašina, mašinskih i električnih uređaja, njihovih punjenja, te instalacija, do kojih dođe uz normalna i za mašine propisana opterećenja i radne operacije.

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja:

 • Mašina
 • Mašinskih i električnih uređaja
 • Instalacija

Ovakvo osiguranje pokriva, pre svega, štete, koje nastanu zbog:

 • Mehaničkog loma
 • Grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi
 • Delovanja električne energije
 • Zakazivanja zaštitnih ili regulacionih uređaja
  kao i pada i prevrtanja

Uz doplatak na premiju moguće je proširiti osiguravajuće pokriće:

 • Osiguranje povećanih troškova popravke u inostranstvu
 • Osiguranje troškova popravke za prekovremeni i noćni rad, rad u vreme državnih praznika, kao i brži prevoz (avion)
 • Osiguranje erupcije
 • Osiguranje troškova zemljanih radova
 • Osiguranje troškova iznalaženja greške, odnosno mesta štete
 • Dodatno osiguranje od požarnih opasnosti, osiguranja od provale i razbojništva I saobraćajne nezgode prilikom prevoza i prenosa
 • Osiguranje mašina sa ugrađenim elektronskim programima za upravljanje
 • Osiguranje od zaglavljivanja
 • Osiguranje radioaktivnog delovanja izotopa
 • Osiguranje temelja i postolja

Osiguranje mašina od loma isključuje sva oštećenja i kvarove, koji su posljedica osnovnih i dodatnih opasnosti osiguranja od požara, štete usled trajnog djelovanja hemijskih, termičkih i ostalih mehaničkih uticaja, kao i štete na mašinama tokom montaže, probnog rada ili rada mašine prije konačne popravke.

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više