Osiguranje jedne od najneophodnijih stvari današnjice

Lični računar, mjesto gdje čuvamo mnogo dokumenata, uspomena, veoma važnih podataka, projekata često je ranjiv u sljučaju digiralnih virusa, krađa i slično. Oslonite se na osiguranje.

U današnjem društvu informaciona tehnologija je postala neizostavni dio svakodnevnih aktivnosti pojedinaca i u tom pogledu postajemo sve više zavisni od razvoja informacione tehnologije a istovremeno izloženi sve većem riziku od nastanka štete na ovim uredjajima. Zaključenjem polise Lovćen osiguranja možete se zaštiti od šteta koje mogu nastati na ovim uredjajima usled mnoštva potencijalnih opasnosti.

Naime, od opasnosti uništenja, oštećenja ili nestanka osigurane stvari, može se osigurati računarska oprema (PC, procesna oprema, mrežna oprema i slični uređaji sa pripadajućom opremom), pomoćne mašine i uređaji, bankomati, klimatski i energetski uredjaji i instalacije sa pripadajućom opremom.

Ukoliko se posebno ugovori, mogu se osigurati i spoljni nosači podataka, troškovi ponovnog unosa podataka, troškovi za najam drugog računara i sl.

Kod osiguranja računara koji se prevoze moguće je uključiti osiguranje od rizika saobraćajne nezgode i provalne krađe u toku prevoza.

Posebnim dogovorom osiguravajuće pokriće je moguće proširiti na pokriće štete na osiguranim stvarima, koje prouzrokuje zemljotres.

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više