Sačuvajte svoju imovinu

Nekretnina i pokretnosti zaštićene u slučaju čestog nesrećnog slučaja - požara.

Osiguranjem od požara možete da osigurate sve vrste objekata i sve njihove djelove, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu. Osim nekretnina, možete da osigurate i pokretne stvari koje se mogu nalaziti u zgradama ili na otvorenom prostoru (lične stvari ili opremu).

Pored požara, ovo osiguranje pokriva i ostale osnovne opasnosti, kao što su:

  • Udar groma
  • Eksplozija
  • Oluja
  • Grâd
  • Udarac motornog vozila osiguranika
  • Pad letilice
  • Manifestacije i demonstracije

Prilagodite osiguranje svojim potrebama

Dodatna pokrića

U okviru osiguranja od požara moguće je dodatno osigurati i štete koje prouzrokuje poplava, izliv vode iz vodovodnih ili odvodnih (kanalizacionih) cijevi, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, sniježna lavina te udar motornog vozila koje nije u vlasništvu osiguranika.

Nestandardna dodatna pokrića

Posebnim klauzulama moguće je dogovoriti i pokriće šteta na osiguranim stvarima zbog nekih dodatnih nestandardnih opasnosti (za štete prouzrokovane prodorom atmosferskih voda sa krovova zgrada, težinom snijega, zlonamjernim objesnim radnjama trećih lica na spoljnim djelovima zgrade…) Detaljnije informacije možete naći u brošuri i uslovima za osiguranje od požara.

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više