Pristupačni paketi za potpunu sigurnost

Dom je samo jedan. Mi se staramo da ga pažljivo održavate i štitite.

Odlučite se za paketno osiguranje i osigurajte potpunu sigurnost za sebe, svoje najmilije i svoju imovinu. Možete birati između tri paketa koji se razlikuju po broju osiguranih rizika i stepenu pokrića – a u okviru svakog paketa imate više opcija tako da ćete sigurno pronaći osiguranje koje Vam odgovara i po cijeni i po zaštiti koju pruža.

Osiguranje je namenjeno vlasnicima individualnih (jedno- ili dvostambenih) kuća.

Tri nivoa osiguranja

Osiguranje građevinskog dijela
Osiguranje pokretnosti
Građevinski dio + pokretnosti

Osiguranje građevinskog dijela objekta odnosi se na: 

• Građevinski dio stana (etažno vlasništvo)
sa pripadajućim idealnim dijelom
zajedničkih prostorija zgrade;
• Građevinski dio porodične kuće, zajedno
sa pomoćnim prostorijama pod krovom
kuće (podrum, garaža i sl.).

Građevinskim dijelom stambenog objekta smatraju se svi djelovi zgrade uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije (vodovodna, kanalizaciona, toplovodna i elektro instalacija) i pripadajuća fiksno ugrađena oprema.
Pojedinim paketima osiguranja osigurane su i ograde, trotoari, popločana dvorišta, antene, tende, pomoćni objekti masivne gradnje, drveće, ukrasno bilje i dr., koji pripadaju osiguranom objektu odnosno pripadajućem dvorištu.

Stambenim pokretnostima smatraju se stvari koje služe za ličnu upotrebu i potrošnju te za uređenje stana (namještaj, kućni aparati i uređaji, odjeća, obuća i slično) a koje se nalaze u domu i vlasništvo su osiguranika ili članova njegovog porodičnog domaćinstva. Zavisno od predmeta osiguranja, a do iznosa podlimita navedenih u ugovorenom paketu osiguranja, predmet osiguranja mogu biti:
• gotovina, hartije od vrijednosti, drago
kamenje i sl.;
• stvari posebne vrijednosti – zbirke, ručni
satovi i sl.;
• umjetnički i muzički predmeti,
• sportska oprema;
• alati i uređaji (koslice i slično);
• građevinski materijal i oprema
namijenjena za adaptaciju doma;
• pokretnosti u pomoćnim prostorijama i
objektima.

Nivo osiguranja koje obuhvata sva pokrića iz prethodna dva nivoa. Maksimalna zaštita.

Pregled pokrića i sume osiguranja za građevinski dio

Osiguravajuće pokriće Limiti osiguravajućeg pokrića po paketima osiguranja
Predmet osiguranja Rizik osiguranja Start
zgrada
Standard
zgrada
Plus
zgrada
Komfort
zgrada
Građevinski dio stambenog objekta Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča), pad letilice, udar motornog vozila, manifestacije i demonstracije 500 €/m2 600 €/m2 700 €/m2 800 €/m2
Sniježna lavina i težina snijega 1.000 € 2.000 €
Klizanje tla i odron zemljišta 1.000 € 2.000 €
Poplava 1.250 € 2.500 €
Prodor atmosferskih padavina sa krova 250 €
Indirektni udar groma na ugrađenim instalacijama u građevinskom objektu 750 € 1.250 €
Izliv vode usljed pucanja cijevi - osnovno pokriće 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 €
Izliv vode usljed začepljenja cijevi 250 € 500 € 1.250 €
Izliv vode usljed zamrzavanja cijevi (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 500 € 1.250 €
Izliv vode iz otvorenih slavina 500 €
Izliv vode iz akvarijuma i vodenih kreveta 125 € 250 €
Troškovi gubitka vode usljed osiguranog izliva vode (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 €
Troškovi zamjene oštećene cijevi i traženja mjesta štete kod izliva vode 250 € 500 € 750 €
Troškovi otklanjanja začepljenja cijevi kod izliva vode 125 € 250 €
Oštećenja građevinskog objekta usljed provalne krađe ili razbojništva 250 € 500 € 750 €
Krađa građevinskih elemenata čvrsto pričvrščenih na stambeni objekat 1.000 €
Zlonamjerna obijesna djelovanja 500 €
Staklo na vratima, prozorima doma i staklene pregrade stambenog objekta Lom stakla 500 € 750 € 1.000 €
Zastakljeni balkoni i krovna stakla stambenog objekta Lom stakla 250 € 1.000 €
Odgovornost po osnovu posjedovanja stambenog objekta Odgovornost prema trećim licima 1.000 € 2.500 € 3.750 € 5.000 €
Dodatna pokrića troškova
Trošak sprječavanja, umanjenja ili raščišćavanja štete 1.000 € 750 € 1.000 € 1.250 €
Troškovi zamjenskog stana ili trošak gubitka najamnine (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 3 mjeseca;
ukupno
1.500 €
Dodatni predmeti osiguranja
Pomoćni objekti masivne gradnje u dvorištu Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča), pad letilice, udar motornog vozila, manifestacije i demonstracije 1.250 € 2.500 €
Ograde, trotoari i popločana dvorišta Požar, udar groma, eksplozija, pad letilice i udar motornog vozila 500 € 1.250 €
Antene, nadstrešnice i tende učvršćene na osigurani objekat Rizik požara, udara groma, eksplozije, pada letilice i udara motornog vozila 250 € 500 €
Drveće, živice i ukrasno bilje (stalni nasadi) u dvorištu Rizik požara, udara groma, eksplozije, pada letilice i udara motornog vozila 500 €
Godišnja premija po m2 0,35 € 0,60 € 0,84 € 1,00 €

Pregled pokrića i sume osiguranja za stambene pokretnosti

Osiguravajuće pokriće Limiti osiguravajućeg pokrića po paketima osiguranja
Predmet osiguranja Rizik osiguranja Start
stvari
Standard
stvari
Plus
stvari
Komfort
stvari
Građevinski dio stambenog objekta Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča), pad letilice, udar motornog vozila, manifestacije i demonstracije 150 €/m2 200 €/m2 250 €/m2 300 €/m2
Sniježna lavina i težina snijega 500 € 1.000 €
Klizanje tla i odron zemljišta 500 € 1.000 €
Poplava 1.250 € 2.500 €
Prodor atmosferskih padavina sa krova 250 €
Izliv vode usljed pucanja cijevi - osnovno pokriće 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 €
Izliv vode usljed začepljenja cijevi 250 € 500 € 1.250 €
Izliv vode usljed zamrzavanja cijevi (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 500 € 1.250 €
Izliv vode iz otvorenih slavina 250 €
Izliv vode iz akvarijuma i vodenih kreveta 125 € 250 €
Troškovi gubitka vode usljed osiguranog izliva vode (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 €
Troškovi otklanjanja začepljenja cijevi kod izliva vode 125 € 250 €
Provalna krađa i razbojništvo stambenih pokretnosti 2.000 € 5.000 € 10.000 €
Oštećenja stambenih pokrenosti usljed provalne krađe ili razbojništva 200 € 250 € 750 €
Troškovi zamjene brave usljed provalne krađe ili razbojništva 125 € 250 €
Trošak psihološke pomoći nakon provalne krađe ili razbojništva (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 €
Razbojništvo izvan osiguranog doma (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 125 € 250 €
Krađa na otvorenom (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 € 500 €
Osiguranje bicikala od krađe 500 €
Provalna krađa stambenih pokretnosti iz osiguranikovog motornog vozila (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 €
Zloupotreba ukradenih platnih kartica (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 300 €
Zlonamjerna obijesna djelovanja 500 €
Odmrzavanje namirnica u zamrzivačima usled osiguranog slučaja 125 € 250 €
Sanitarije i staklo tuš kabina stambenog objekta Lom stakla 125 € 250 € 500 €
Staklokeramičke i indukcijske ploče u stambenom objektu Lom stakla 500 €
Odgovornost po osnovu posjedovanja stambenog objekta Odgovornost prema trećim licima 1.000 € 2.500 € 3.750 € 5.000 €
Odgovornost u svojstvu privatnog lica Odgovornost prema trećim licima 5.000 € 7.500 € 10.000 €
Odgovornost vlasnika kućnih ljubimaca Odgovornost prema trećim licima 1.000 € 2.500 €
Dodatna pokrića troškova
Trošak sprječavanja, umanjenja ili raščišćavanja štete 250 € 300 € 350 € 500 €
Trošak izdavanja novih dokumenta 125 € 250 € 500 €
Trošak povratka sa godišnjeg odmora 500 €
Troškovi zamjenskog stana ili trošak gubitka najamnine (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 3 mjeseca;
ukupno
1.500 €
Podlimiti za stambene pokretnosti
Gotovina i hartije od vrijednosti, drago kamenje, plemeniti metali, predmeti od plemenitih metala i nakit, u zaključanim spremištima (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 500 € 750 € 1.250 €
Gotovina i hartije od vrijednosti, drago kamenje, plemeniti metali, predmeti od plemenitih metala i nakit, van zaključanih spremišta (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 200 € 250 € 500 €
Stvari posebne vrijednosti kao zbirke (filatelističke, numizmatičke i sl.), ručni satovi, ručno rađeni tepisi i gobleni, modeli, arhivska vina, trofejno oružje i sl. (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 € 500 €
Umjetnički predmeti (npr. slike, kolaži, crteži, grafike i plastike) i muzički instrumenti (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 1.250 €
Sportska oprema: bicikli, skije, čamci sa veslima, kajaci, gumeni čamci, zmajevi i slično 250 € 500 € 1.000 €
Alati i uređaji (kosilice i slično) koji služe uređenju domaćinstva ili dvorišta osigurane kuće ili hobi-djelatnost kojom se ne privređuje 250 € 500 € 1.000 €
Građevinski materijal i oprema, namijenjena za adaptaciju ili održavanje doma 250 € 500 €
Stambene pokretnosti smještene u pomoćnim prostorijama i pomoćnim objektima 250 € 750 € 1.250 €
Stambene pokretnosti koje posjeduje osiguranik a nisu njegovo vlasništvo 250 € 500 € 750 €
Godišnja premija po m2 0,27 € 0,60 € 0,84 € 1,20 €

Pregled pokrića i sume osiguranja za građevinski dio i stambene pokretnosti

Osiguravajuće pokriće Limiti osiguravajućeg pokrića po paketima osiguranja
Predmet osiguranja Rizik osiguranja Start
dom
Standard
dom
Plus
dom
Komfort
dom
Građevinski dio Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča), pad letilice, udar motornog vozila, manifestacije i demonstracije 500 €/m2 600 €/m2 700 €/m2 800 €/m2
Stambene pokretnosti 150 €/m2 200 €/m2 250 €/m2 300 €/m2
Građevinski dio i stambene pokretnosti Sniježna lavina i težina snijega 1.500 € 3.000 €
Klizanje tla i odron zemljišta 1.500 € 3.000 €
Poplava 2.500 € 5.000 €
Prodor atmosferskih padavina sa krova 500 €
Indirektni udar groma na ugrađenim instalacijama u građevinskom objektu 750 € 1.250 €
Izliv vode usljed pucanja cijevi - osnovno pokriće 3.000 € 6.000 € 9.000 € 12.000 €
Izliv vode usljed začepljenja cijevi 500 € 1.000 € 2.500 €
Izliv vode usljed zamrzavanja cijevi (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 1.000 2.500 €
Izliv vode iz otvorenih slavina 750 €
Izliv vode iz akvarijuma i vodenih kreveta 250 € 500 €
Troškovi gubitka vode usljed osiguranog izliva vode (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 500 €
Troškovi zamjene oštećene cijevi i traženja mjesta štete kod izliva vode 250 € 500 € 750 €
Troškovi otklanjanja začepljenja cijevi kod izliva vode 250 € 500 €
Provalna krađa i razbojništvo stambenih pokretnosti 2.000 € 5.000 € 10.000 €
Oštećenja stambenih pokrenosti usljed provalne krađe ili razbojništva 200 € 250 € 750 €
Oštećenja građevinskog objekta usljed provalne krađe ili razbojništva 250 € 250 € 750 €
Troškovi zamjene brave usljed provalne krađe ili razbojništva 125 € 250 €
Trošak psihološke pomoći nakon provalne krađe ili razbojništva (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 €
Razbojništvo izvan osiguranog doma (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 125 € 250 €
Krađa na otvorenom (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 € 500 €
Osiguranje bicikala od krađe 500 €
Provalna krađa stambenih pokretnosti iz osiguranikovog motornog vozila (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 €
Krađa građevinskih elemenata čvrsto pričvrščenih na stambeni objekat 1.000 €
Zloupotreba ukradenih platnih kartica (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 300 €
Zlonamjerna obijesna djelovanja 1.000 €
Odmrzavanje namirnica u zamrzivačima usled osiguranog slučaja 125 € 250 €
Staklo na vratima, prozorima doma i staklene pregrade stambenog objekta Lom stakla 500 € 750 € 1.000 €
Zastakljeni balkoni i krovna stakla stambenog objekta Lom stakla 250 € 1.000 €
Sanitarije i staklo tuš kabina stambenog objekta Lom stakla 125 € 250 € 500 €
Staklokeramičke i indukcijske ploče u stambenom objektu Lom stakla 500 €
Odgovornost po osnovu posjedovanja stambenog objekta Odgovornost prema trećim licima 2.000 € 5.000 € 7.500 € 10.000 €
Odgovornost u svojstvu privatnog lica Odgovornost prema trećim licima 5.000 € 7.500 € 10.000 €
Odgovornost vlasnika kućnih ljubimaca Odgovornost prema trećim licima 1.000 € 2.500 €
Dodatna pokrića troškova
Trošak sprječavanja, umanjenja ili raščišćavanja štete 1.000 € 1.300 € 1.600 € 2.000 €
Trošak izdavanja novih dokumenta 125 € 250 € 500 €
Trošak povratka sa godišnjeg odmora 500 €
Troškovi zamjenskog stana ili trošak gubitka najamnine (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 6 mjeseci;
ukupno
3.000 €
Dodatni predmeti osiguranja
Pomoćni objekti masivne gradnje u dvorištu Požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča), pad letilice, udar motornog vozila, manifestacije i demonstracije 1.250 € 2.500 €
Ograde, trotoari i popločana dvorišta Požar, udar groma, eksplozija, pad letilice i udar motornog vozila 500 € 1.250 €
Antene, nadstrešnice i tende učvršćene na osigurani objekat Rizik požara, udara groma, eksplozije, pada letilice i udara motornog vozila 250 € 500 €
Drveće, živice i ukrasno bilje (stalni nasadi) u dvorištu Rizik požara, udara groma, eksplozije, pada letilice i udara motornog vozila 500 €
Podlimiti za stambene pokretnosti
Gotovina i hartije od vrijednosti, drago kamenje, plemeniti metali, predmeti od plemenitih metala i nakit, u zaključanim spremištima (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 500 € 750 € 1.250 €
Gotovina i hartije od vrijednosti, drago kamenje, plemeniti metali, predmeti od plemenitih metala i nakit, van zaključanih spremišta (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 200 € 250 € 500 €
Stvari posebne vrijednosti kao zbirke (filatelističke, numizmatičke i sl.), ručni satovi, ručno rađeni tepisi i gobleni, modeli, arhivska vina, trofejno oružje i sl. (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 250 € 500 €
Umjetnički predmeti (npr. slike, kolaži, crteži, grafike i plastike) i muzički instrumenti (pokriće ne važi kod nenastanjenih objekata) 1.250 €
Sportska oprema: bicikli, skije, čamci sa veslima, kajaci, gumeni čamci, zmajevi i slično 250 € 500 € 1.000 €
Alati i uređaji (kosilice i slično) koji služe uređenju domaćinstva ili dvorišta osigurane kuće ili hobi-djelatnost kojom se ne privređuje 250 € 500 € 1.000 €
Građevinski materijal i oprema, namijenjena za adaptaciju ili održavanje doma 250 € 500 €
Stambene pokretnosti smještene u pomoćnim prostorijama i pomoćnim objektima 250 € 750 € 1.250 €
Stambene pokretnosti koje posjeduje osiguranik a nisu njegovo vlasništvo 250 € 500 € 750 €
Godišnja premija po m2 0,52 € 1,10 € 1,52 € 1,98 €

Ugovori osiguranje online

Bez odlaska u poslovnicu, u par minuta, osiguraj svojoj porodici bezbjedan dom
UGOVORI ONLINE

10 razloga za ugovaranje osiguranja

1 Veliki izbor paketa i cijena
2 Lovćen lojalnost popusti
3 Širok izbor pokrića
4 Mogućnost ugovaranja online
5 Mogućnost ugovaranja asistencije u kući
6 Brzo rješvanja šteta
7 Dodatni paketi
8 Pogodno i za kući za stan
9 Jednostavno osiguranje
10

Korisna dokumenta

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF čitač Adobe Acrobat Reader

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više

Asistencija

U kući

Ukoliko ste i dodatno ugovorili asistenciju za vaš dom, za hitne intervencije u domu obratite nam se na naš broj telefona, 24 sata na dan, 7 dana u nedelji.

020 404 405

POZIV ZA ASISTENCIJU

Prijava štete