Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Za siguran korak.

Osiguranje nezgode za sve od 14 do 75 godina.

Individualno – pojedinačno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je namjenjeno osiguranju pojedinca od nezgode pri obavljanju redovnih radnih zadataka ili u slobodno vrijeme.

Možete birati između dva oblika osiguravajućeg pokrića:

  • Suženo pokriće – osigurani ste kako za vrijeme obavljanja redovnih radnih zadata, tako i u slobodno vrijeme
  • Prošireno pokriće – osigurani ste od posledica nezgode, koja vam se dogodi pri obavljanju redovnih radnih zadataka, na službenim putovanjima, sastancima....i pri obavljanju drugog posla po nalogu ugovarača osiguranja

O osiguranju

Ko može zaključiti osiguranje
Koje opasnosti pokriva osiguranje
Od čega zavisi premija

Prema Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, mogu da se osiguraju osobe od 14 do 75 godina starosti.

Individualno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja može se zaključiti od sledećih opasnosti:

Smrt osiguranika usled nezgode

Trajni invaliditet  - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični

Dnevna naknada – prolazna nesposobnost za rad usled nezgode

Troškovi liječenja – narušenje zdravlja kao posledica nezgode koje zahtjeva ljekarsku pomoć.

Visina premije osiguranja se određuje u zavisnosti od:

  • Izabranih opasnosti, od kojih se želite osigurati
  • Visine osiguranih suma za pojedinačne rizike
  • Vremena trajanja osiguranja
  • Zanimanja kojim se bavite
  • Ostalih faktora, koji utiču na visinu premije osiguranja (npr. suženo ili prošireno pokriće).

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više