Dopunska osiguranja


Dopunska osiguranja omogućavaju osiguranicima da, pored osnovnih osiguranja, ugovore i osiguranja koja im omogućavaju zaštitu od specifičnih rizika.

Dopunska osiguranja mogu biti posebno interesatna onim pojedincima koji ne ostvaruju zaštitu od pokrivenih rizika na drugi način, ali i onim osiguranicima koji smatraju da im je potrebna dopunska sigurnost. U ponudi imamo dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgoda i dopunsko osiguranje od težih bolesti i povreda.

Dopunsko osiguranje od nezgode
Nezgoda
Dopunsko osiguranje od težih bolesti i povreda
Teže bolesti

5 razloga za sklapanje

1 Dodatna sigurnost
2 Porodična bezbjednost
3 Niske premije
4 Visoka finansijska sigurnost
5 Jednostavno sklapanje uz polisu životnog osiguranja
Koliko bi trebalo
vašim najbližima?
Izračunaj