Lorem ipsum

Za dodatnu sigurnost vaših najmilijih
Dopunska osiguranja života
Dopunska osiguranja omogućavaju osiguranicima da, pored osnovnih osiguranja, ugovore i osiguranja koja im omogućavaju zaštitu od specifičnih rizika.
Životno osiguranje za pravna lica
Grupno mješovito osiguranje
Grupno mješovito osiguranje, za pravna lica sa više od 10 radnika
Osigurajte snove i budućnost svoje djece
Stipendijsko osiguranje
Riziko osiguranja života, osiguranje bez obzira na uzrok.
Riziko životna osiguranja
Riziko živorna osiguranja su osiguranja života za slučaj smrti bez obzira na uzrok.
Osiguranja za pojedince, supružnike
Mješovita osiguranja
Životna osiguranja za sve koji misle na budućnost svoje porodice. Sigurna i jednostavna štednja.
Idealno za starije osobe
Osiguranje za slučaj doživljenja
Osiguranje nudi zaštitu u teškim trenutcima, i jedan je vid štednje.

O Lovćen životnim osiguranjima

Podaci društva
Saznaj više

7 razloga za sklapanje

1 Porodična sigurnost
2 Lična sigurnost
3 Mogućnost štednje
4 Uzajamno osiguranje dvije osobe
5 Mogućnost prrijevremene isplate sume
6 Fleksibilnost ponude
7 Jednostavan proces zaključivanja
Koliko bi tebalo
vaši najbližjima?
Izračunaj