Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Mislite na budućnost svoje porodice.

Finansijksa sigurnost osnovni je preduslov za ostvarivanje potencijala najmlađih i stabilnost i dobro zdravlje starijih članova.

Program mješovitog osiguranja života namijenjen je ljudima koji misle na svoju i budućnost svoje porodice, jer omogućava sigurnu i jednostavnu štednju, daje potpunu osiguravajuću zaštitu i garantuje isplatu ugovorene sume zajedno sa učešćem u dobiti osiguraniku – po isteku ugovora, odnosno korisniku osiguranja, odmah po nastupanju osiguranog slučaja.

O mješovitim osiguranjima života

Ko može zaključiti mješovita osiguranja života?
Individualno mješovito osiguranje
Uzajamno mješovito osiguranje
Na koji rok se mogu ugovoriti mješovita osiguranja?

Mješovita osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja mogu zaključiti sva zdrava lica od navršene 14-te do navršene 65-te godine, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije u godini u kojoj osiguranik navršava 75 godina. Lica koja nisu zdrava (tj. imaju značajnije zdravstvene probleme) najčešće se mogu osigurati, ali uz uvećanje premije osiguranja. Uvećanje premije kompenzuje uvećani rizik. Lica koja su starija od 65 godina mogu se osigurati takođe, ali pod posebnim uslovima koje propiše Lovćen – životna osiguranja.

Individualna osiguranja života se ugovaraju u odnosu na osiguranika, a uzajamna u odnosu na osiguranika i saosiguranika. Individualna osiguranja su namijenjena onim pojedincima koji prvenstveno brinu o sebi i svojim najbližima i koji žele pametno i sigurno uložiti svoj novac. U slučaju doživljenja, osigurana suma sa obračunatom i pripisanom dobiti se isplaćuje osiguraniku, a u slučaju smrti njegovoj porodici, odnosno onom korisniku osiguranja kojeg osiguranik navede u polisi.

  Uzajamna osiguranja života su oblik životnog osiguranja kod kojeg osiguranik i saosiguranik zajednički zaključuju osiguranje. Ova vrsta osiguranja je namijenjena, prije svega, supružnicima i članovima porodice, a mogu je zaključiti i bilo koja dva lica kod kojih postoji materijalni interes za takav vid osiguranja. Na ovaj način se štedi na “porodičnom” nivou i stvaraju se pretpostavke za finansiranje troškova školovanja, penzije, putovanja, opremanja stambenog prostora i sl. Kako je premija osiguranja zajednička i kako je i u ovom slučaju, minimalna premija osiguranja 15 € (na mjesečnom nivou), na ovaj način osiguranje života mogu zaključiti i osiguranici sa manjim prihodima. Korisnik osiguranja za slučaj smrti jednog osiguranika može biti nadživjeli osiguranik ili drugo lice koje odredi ugovarač osiguranja, a u slučaju doživljenja, po pravilu su, oba osiguranika po 50%.

  Mješovita osiguranja se mogu ugovoriti na rok od 5-30 godina. Ugovaranjem osiguranja na duži rok ostvaruje se veći kapital, pa je preporučljivo ugovoriti osiguranje u što ranijoj dobi.

  Proizvodi po tvojoj mjeri.

  Dokumenta

  Za otvaranje dokumenta preporučujemo PDF čitač Adobe Acrobat Reader

  Koliko bi trebalo
  vašim najbližima?
  Izračunaj