Jednostavno, pouzdano.

Mješovito Classic osiguranje - najpopularnije životno osiguranje.

Mješovito – classic, odnosno mješovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja, je oblik životnog osiguranja koji je najpopularniji i ujedno jedan od proizvoda životnog osiguranja koji se najčešće zaključuje od strane pojedinaca i parova. Omogućava i štednju i osiguranje u slučaju smrti osigurnika, odnosno saosiguranika, kod uzajamnih osiguranja. Ostvarena dobit se isplaćuje nastankom osiguranog slučaja (smrt ili doživljenje), a visina dobiti zavisi od proteklog perioda i vještine naših zaposlenih da ostvare veći prinos, od onog koji je već sadržan u zagarantovanoj (ugovorenoj) osiguranoj sumi.
Koliko bi trebalo
vašim najbližima?
Izračunaj