Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Više od štednje

Fiksni rok otplate sume osiguranja.

Mješovito – fiksno, odnosno mješovito term-fix osiguranje života je karakteristično po tome što osiguranik/saosiguranik stiče sva prava nakon isteka ugovorenog perioda trajanja osiguranja. Dakle, u slučaju prijevremene smrti, mora se sačekati potpuni istek perioda osiguranja, da bi osiguranik stekao pravo na osiguranu sumu i obračunatu dobit. Posto izuzima mogućnost isplate osiguranih suma prije isteka perioda osiguranja, Mješovito-fiksno osiguranje života se, donekle, može povezati sa klasičnom štednjom.

Ipak, Mješovito-fiksno osiguranje života je više od štednje jer u slučaju smrti, već nakon uplate prve premije, korisnik osiguranja stiče pravo na osiguranu sumu bez obaveze daljeg plaćanja premije osiguranja. Mješovito-fiksno osiguranje života je namijenjeno onim osiguranicima koji, u slučaju doživljenja, žele da uštede određena finansijska sredstva, odnosno, onim osiguranicima koji žele da svojoj porodici (naslednicima ili trećim licima) omoguće raspolaganje osiguranom sumom u zrelijoj dobi (školovanje djece, vjenčanje i sl.), u slučaju smrti.
Koliko bi trebalo
vašim najbližima?
Izračunaj