Klasično osiguranje života

Konstantna finansijksa zaštita tokom trajanja osiguranja. Zaštitite najmilije na pravi način.

Riziko – classic, odnosno osiguranje života za slučaj smrti ili kako se vrlo često naziva riziko osiguranje života, omogućava vlasniku polise da obezbijedi svojim najbližima finansijsku sigurnost u vidu jednokratne isplate osigurane sume u slučaju smrti. Ova vrsta osiguranja pruža konstantnu finansijsku zaštitu tokom čitavog trajanja osiguranja.

Uz ovo osiguranje sada je moguće zaključiti i Dopunska osiguranja :

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – Nezgoda
Dopunsko osiguranje od težih bolesti i povreda

O osiguranju

Kome je namijenjeno ovo osiguranje?
Ko može zaključiti osiguranje?
Kako se plaća premija?

 • Osobama koje se bave rizičnim zanimanjima, ali i onima koji žive stresno i misle unaprijed
 • Poslodavcima koji na ovaj način brinu o zaposlenima koji su im posebno važni, odnosno njihovim porodicama

Riziko životno osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica starosti od 14-65 godina, s tim da osiguranje istične u godini u kojoj osiguranik navršava 70 godina života. Lica starija od 65 godina mogu zaključiti osiguranje po posebnim uslovima.U slučaju ako je uz osnovno sklopljeno dopunsko osiguranje od težih bolesti i povreda,tada se mogu osigurati osobe starosti od 18 do 55 godina, s’ tim da istek osiguranja bude u 65-oj godini života osiguranika.Osiguranje života za slučaj smrti se može ugovoriti na rok od 1 do 25 godina, za jednokratno plaćanje, odnosno na rok od 3 do 25 godina, za plaćanje u ratama (mjesečno ili godišnje).

  Premija se može mjesečno, godišnje i jednokratno, putem trajnog naloga, administrativnom zabranom ili uplatnicom.

  Prednosti

  Polisa može biti i garancija za otplatu kredita
  Visoko osigurana suma, sa niskom premijom

  Dokumenta

  Za otvaranje dokumenta preporučujemo PDF čitač Adobe Acrobat Reader

  Koliko bi trebalo
  vašim najbližima?
  Izračunaj