Osigurajte bezbjednost saputnika na motoru

Ublažite posljedice saobraćajne nezgode.

Ovim osiguranjem osiguravaju se vozači, putnici i pratioci od posljedica nezgode koja nastane za vrijeme vožnje, upravljanja i manipulacije motornim vozilom.

U zavisnosti od Vaših potreba sami izaberite visinu osiguranih iznosa, a ovim vidom osiguranja pokriveni ste od sledećih rizika:

Smrt osiguranika od posledica nezgode
Invaliditet kao posledica nezgode
Dnevna naknada
Troškovi liječenja


Osiguranje vozača i putnika od nezgode možete da zaključite na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od autoodgovornosti.


Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više