Obavezno osiguranje

Z vodnim plovilom lahko povzročite zelo veliko škodo ljudem, ki so v času plovbe v vaši bližini.

Zato morate, preden se odpravite na pot, skleniti zavarovanje za škodo, ki jo lastnik ali upravljalec vodnega plovila lahko povzroči tretjim osebam, ki nastane zaradi:

 • povzročitve smrti,
 • telesnih poškodb in
 • prizadetega zdravja oseb.


Zavarovanje morajo skleniti vsi lastniki vodnih plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, ki so registrirani v Sloveniji.

Zavarovalni pogoji Zavarovalnice Triglav ustrezajo hrvaškim in italijanskim zakonskim predpisom o obveznem zavarovanju odgovornosti, zato lahko za vas uredimo zavarovanje, ki ustreza predpisom v teh dveh državah:

 • na Hrvaškem za plovila, katerih moč motorja presega 15 kW,
 • v Italiji za plovila, katerih moč motorja presega 3 kW.

Razširitve kritja

Obvezno zavarovanje lahko razširite tudi na kritje odgovornosti za škodo:

 • ki jo lahko pri upravljanju vodnega plovila povzročite na stvareh v lastni tretjih oseb,
 • povzročeno potnikom na plovilu.


Kriti so tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.

V primeru dodatnih nevarnostnih okoliščin lahko kritje razširite tudi na zavarovanje odgovornosti za škode:

 • v času jadralnih regat,
 • zaradi onesnaženja,
 • ki jih povzroči plovilo v času najema,
 • ki jih povzroči vodni smučar, ko ga vleče plovilo,
 • povzročene s plovilom, ki se izkorišča za gospodarski ali komercialni namen.

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 258 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više

Pogosta vprašanja

Ali je krita škoda, če trčim v drugo vodno plovilo?

V okviru predpisanega obveznega zavarovanja odgovornosti lastnika vodnega plovila, zavarovanje velja le za škodo, povzročeno tretjim osebam. Če želi stranka kritje tudi za škodo na stvareh tretjih oseb in potnikov, mora skleniti zavarovanje s širšim kritjem in z višjo zavarovalno vsoto.

Ali zavarujete vodna plovila pod tujo zastavo?

Zavarovanje odgovornosti lastnikov vodnih plovil do tretjih oseb in kasko zavarovanje sklepamo za vodna plovila, ki so vpisana v Pomorski register Republike Slovenije. Dodatno sklepamo prostovoljna zavarovanja odgovornosti in kasko zavarovanja tudi za lastnike vodnih plovil s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki imajo vodna plovila registrirana v hrvaškem in avstrijskem registru, izjemoma pa tudi v ameriškem registru.

Oglejte si tudi