Osiguranje vazduhoplova

Letenje nikada nije predvidljivo. Zato se odlučite za najbolje osiguranje i osigurajte sigurnost pri poletanju, tokom leta i pri sletanju.

Pre svega, uverite se da ste sklopili osiguranje od odgovornosti za pokriće bilo kakve štete prouzrokovane trećim licima tokom leta ili na zemlji (smrt, lične povrede, narušeno zdravlje i uništenje, šteta i gubitak imovine).

Takođe, ne zaboravite na kasko osiguranje u slučaju fizičkog gubitka ili oštećenja vašeg aviona.

Lovćen lojalnost

Ukoliko imate više polisa, ostvarujete popuste
Saznaj više