Za slučaj bolesti ili nezgode

Priplodne životinje i životinje koje najčešće postaju članovi porodice izložene su raznim povredama i bolestima..

Liječenje ili gubitak životinje obično predstavlja veliki finansijski teret za vlasnika. Zbog toga se adekvatno osigurajte i dio tereta prenesite na osiguravajuću kuću.

Sufinansiranje ministarstva

Svi poljoprivredni proizvođači, koji su registrovani kod Ministarstva poljprivrede

i ruralnog razvoja, imaju pravo da iskoriste subvenciju do 40% za sufinansiranje premije osiguranja.