Izpolnite obrazec in sklenite brezplačno zavarovanje Zdravstveni nasvet

Zavarovanje traja eno leto in se ne podaljša avtomatsko.

Vnesite datum rojstva

Če ste stranka Zavarovalnice Triglav, vnesite zgolj datum vašega rojstva, ostali podatki se predizpolnijo. Preverite njihovo točnost in dopolnite manjkajoče podatke.Zašto zaključiti dopunsko zdravstveno osiguranje?Zdravlje je jedna od najvećih ljudskih vrijednosti. Briga za zdravlje i njegovo očuvanje uvijek su povezani sa visokim troškovima. Stoga su, nažalost, mnoge medicinske usluge, lijekovi i tehnička pomagala raspoloživi samo u ograničenoj mjeri. Dopunsko zdravstveno osiguranje je oblik dobrovoljnog, kolektivnog ili individualnog osiguranja, koje možete ugovoriti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja Zaključenjem dopunskog zdravstvenog osiguranja možete izbjeći nepredviđene troškove i na taj način sebi i svojim najbližima omogućiti dodatnu zdravstvenu zaštitu.


Kako zaključiti dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje može se zaključiti individualno i kolektivno, za sve zaposlene, članove jedne iste organizacije prema službenim evidencijama ugovarača-pravnog lica ili po spisku osiguranih.

Ako vaša organizacija nije zaključila kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje, možete ga zaključiti preko sindikata ili po spisku zainteresovanih.

Premiju plaćate mjesečno obustavom od zarade. Visina premije zavisi od visine osigurane sume na koju želite da zaključite osiguranje.Ovo osiguranje ugovara se samostalno, a može se zaključiti i uz kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja - nezgode.


Šta pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:

Za slučaj hirurške intervencije (operacije)
Za slučaj težih bolesti i posledica bolesti

Osiguranje za slučaj hirurških intervencija pokriva operacije za koje je potreba utvrđena i koje su izvedene u toku trajanja osiguranja, a predviđene su uslovima osiguranja (operacije srca, abdomena, urogenitalne, ortopedske i druge operacije).

Osiguranje za slučaj težih bolesti i posledica bolesti pokriva bolesti koje su nastupile i nesporno utvrđene u toku trajanja osiguranja, a predviđene su uslovima osiguranja ( maligna oboljenja, moždani udar, infarkt miokarda, insuficijencija bubrega i druge bolesti).


Od čega zavisi premija?

Premija osiguranja zavisi od visine osiguranih suma na koje želite da zaključite osiguranje. Ona je jednaka za sva lica i plaća se mjesečno ili godišnje (jednokratno).


Od čega zavisi visina naknade?


Osigurana suma koja je ugovorena u polisi i težina operacije, odnosno bolesti određuju visinu naknade. Ona se isplaćuje i ako osiguranik nije sam snosio ove troškove. Visinu osigurane sume određujete sami.


Šta se isplaćuje u slučaju operacije?


Kada se u toku trajanja osiguranja utvrdi potreba da se osiguranik operiše i izvrši se hirurška intervencija, osiguravač isplaćuje ugovorenu osiguranu sumu ili njen dio, prema uslovima osiguranja.

Za ostvarivanje prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja nije od značaja gdje je izvršena operacija, da li ste troškove snosili sami ili ih niste imali, da li ste ih refundirali ili nadoknadili po ma kom drugom osnovu.


Šta se isplaćuje u slučaju težih bolesti?


Kada u toku trajanja osiguranja nastupi teža bolest, koja je pokrivena ovim osiguranjem, osiguravač isplaćuje naknadu u visini ugovorene osigurane sume ili njen deo (najmanje 50%), zavisno od težine bolesti.

Pravo na naknadu nezavisno je od eventualno realizovanih troškova lijlečenja i može se kumulirati sa drugim pravima.


Šta ne pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivene bolesti koje je osiguranik imao prije zaključenja ovog osiguranja, kao ni operacije koje su izvršene prije zaključenja ovog osiguranja, odnosno za koje je ranije utvrđena potreba.


Kako ostvariti pravo na naknadu?


Kada se ostvari ugovoreni osigurani slučaj, nastupi teža bolest ili se izvrši hirurška intervecija, treba da podnesete pismenu prijavu osiguravaču, uz koju prilažete odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (otpusnu listu, specijalistički izveštaj, zdravstveni karton i drugo) kojom dokazujete pravo na naknadu.


Uslovi za dopunsko zdravstveno osiguranje, koji su sastavni dio ugovora o osiguranju, precizno definišu prava po pojedinim rizicima o pravima iz ovog osiguranja.