Oglas za zaposlenje

Pozicija rukovodioca odjeljenja za marketing

Opis posla:

 • Upravljanje funkcijom strateškog marketinga u kompaniji
 • Izrada plana aktivnosti marketinške komunikacije, medijskih strategija i zakupa, kao i određivanje kriterijuma učinka i praćenje efektivnosti na svim nivoima marketinga
 • Priprema marketinškog budžeta i kontrola njegovog trošenja
 • Priprema strategija za digitalne kanale i upravljanje društvenim mrežama
 • Izrada strategije korporativne komunikacije i PR aktivnosti i saradnja sa medijima
 • Praćenje uvođenja inovativnih pristupa na svim nivoima marketinga i njihovo uvođenje u sopstvene procese
 • Analiza tržišta, praćenje navika potrošača, testiranje usluga, benchmark analiza
 • Bliska saradnja sa stručnim oblastima u kompaniji kao i sa matičnom kompanijom i raznim spoljnim izvođačima
 • Izvještavanje menadžmenta

Očekujemo:

 • Visoko obrazovanje - najmanje VII1
 • Poznavanje odgovarajućih programskih alata
 • Najmanje 4 godine radnog iskustva
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poznavanje stranog jezika
 • Odlične menadžerske, organizacione i komunikacione vještine
 • Odgovornost, pouzdanost i proaktivnost

Nudimo:

 • Rad u stabilnoj, uglednoj, međunarodnoj kompaniji
 • Kreativno i dinamično radno okruženje
 • Mogućnost stručnog usavršavanja

Sa izabranim kandidatom ćemo zaključiti radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom u trajanju od 1 godine sa mogućnošću transformacije ugovora na neodređeno vrijeme. 
Oglas traje do 30.09.2022.


Pošaljite svoju prijavu na mail: posao@lo.co.me