LOVĆEN OSIGURANJE AD PODGORICA


Lovćen osiguranje AD je prva osiguravajuća kuća u Crnoj Gori i kuća sa najdužom tradicijom u osiguranju, a po prikupljenoj premiji, kapitalu i tržišnom učešću je i vodeća osiguravajuća kuća na ovim prostorima.


Prvo organizovano osiguravajuće drustvo na teritoriji koju zahvata današnja Crna Gora je bilo Družba bratinske pomorske sigurnosti, osnovana u Dobroti 1849. godine kao akcionarsko društvo sa 32 akcionara. Od tada pa sve do današnjih dana, osiguranje na ovim prostorima je prolazilo kroz razne vidove organizacionih i vlasničkih oblika.

Početak svog rada Društvo vezuje za 1978. godinu, kada Crna Gora dobija svoju prvu osiguravajuću kuću ZOIL “Lovćen”. Za 38 godina , pokrivajući osiguranjem teritoriju Republike Crne Gore, Lovćen postoji u raznim transformisanim oblicima: kao ZOIL “Lovćen” sve do 1991. godine, kada se transformiše u Dioničarsko društvo “Lovćen” osiguranja DD, a na skupštini održanoj 1997. godine prelazi u Akcionarsko društvo “ Lovćen” osiguranje AD, i tako ostaje do današnjeg dana.

Lovćen osiguranje je član Grupe Triglav, najveće finansijsko –osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Evropi, koja posluje u šest država i na sedam tržišta, na kojima zapošljava 5.400 ljudi.

Početkom 2011. godine Triglav INT, holdinška družba d.d iz Slovenije, kupovinom kompletnog paketa akcija postaje vlasnik Lovćen osiguranja AD, sa vlasničkom strukturom od 94,95 %.

U oranizacionom obliku Društvo je organizovano preko svojih 8 filijala u: Podgorici, Nikšiću, Beranama, Pljevljima, Bijelom Polju, Kotoru, Baru i Budvi, poslovnica i zastupničkih agencija širom Crne Gore. U proteklim godinama je otvoreno jedanaest prodajnih mjesta, čime se građanima obezbjeđuje da brže i jednostavnije koriste usluge osiguranja. Klijenti mogu na jednom mjestu, tokom cijelog dana dobiti sve informacije i stručne savjete o osiguranju i odštetnim zahtjevima.

Lovćen osiguranje je registrovano za obavljanje djelatnosti neživotnih osiguranja. Iz naše široke palete proizvoda vam nudimo osiguranje od opasnosti požara, provalne krađe i razbojništva, loma stakla i loma mašina i ostale vrste imovinskih osiguranja, kombinovano osiguranje kuće/stana, osiguranje vozila, osiguranje plovila i vazduhoplova, osiguranje lica, putničko-zdravstveno osiguranje, osiguranje opšte i profesionalne odgovornosti, osiguranje računara, procesora i sličnih uredjaja, osiguranje objekata u izgradnji i montaži, osiguranje robe u prevozu, osiguranje životinja, osiguranje usjeva i plodova…

Lovćen osiguranje AD Podgorica zapošljava ukupno 267 radnika raznih stručnih profila i jako velikim učešćem visokoobrazovanog kadra. U kadrove se ulazi bilo kroz zapošljavanje, stipendiranje ili specijalizaciju a paralelno sa ulaganjem u ljude ulaže se i u unapredjenje tehnologije.

Konstantnim inovacijama Lovćen osiguranje nastoji da na što bolji način odgovori potrebama na tržištu, ali i da prenese odlična iskustva sa tržišta u regionu. Takođe, uvođenje novih i razvoj postojećih kanala komunikacije i prodaje je jedan od prepoznatih imperativa kvalitetnog poslovanja i unapređenja dugoročnog odnosa sa klijentima.

Lovćen osiguranje zajedno sa društvima Lovćen životna osiguranja i Lovćen auto, čini Grupu Lovćen. Grupa Lovćen sa sjedištem u Podgorici obezbjeđuje svojim klijentima osiguravajuće pokriće svih vrsta neživotnih i životnih osiguranja, uz pomoć više od 380 zaposlenih na preko 40 prodajnih mjesta širom Crne Gore.ORGANI DRUŠTVA

Skupština akcionara


Odbor direktora

Predsjednik OD Tedo Đekanović


Potpredsjednik Tomaž Žust


Član Mateja Geržina


Nezavisni član Alenka Vrhovnik Težak


Nezavisni član Marjeta Gorinšek

Menadžment društva

Izvršni direktori

Glavni Izvršni Matjaž Božič

Izvršni direktor Stanko MugošaDirektor Sektora prodaje za stanovništvo i SME

Jelena Kovačević

Direktor Sektora za štete i regrese

Marija Šestović


Dokumenti

Za pregled dokumenta preporučujemo Pdf čitač - Adobe Acrobat Reader