Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Aktuarska matematika

grana matematike primijenjena u osiguravajućoj djelatnosti, obezbjeđujući joj matematičke pretpostavke uz uključivanje teorije vjerovatnoće. Aktuarska matematika omogućava pravilno određivanje učestalosti nastanka osiguranih događaja, izračunavanje premija, analizu premije i šteta, proračun neophodne visine rezervi…