Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Bonus

umanjivanje premije osiguranja u vidu popusta kod obnove osiguranja ukoliko osiguranik nije imao štetu. Obračunava se godišnje prilikom plaćanja premije i obično u određenom postotku;