Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Cedent

fizičko ili pravno lice koje neko svoje pravo ustupa drugom licu, cesionaru.  U osiguranju cedentom se obično naziva osiguravač koji predaju reosiguravaču dio svog portfelja osiguranja koji ne može ili ne želi sam da snosi;