Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Djelimična šteta

kada je ostvarenjem osiguranog slučaja prouzrokovano samo oštećenje, ali ne i uništenje osiguranog predmeta. Ovakve štete dešavaju se u svim granama osiguranja osim u osiguranju života;